Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Närvarotid i fritidshem vid permittering

Närvarotid i fritidshem vid permittering

Elevens närvarotid i fritidshem påverkas om elevens ena eller båda vårdnadshavare har blivit permitterade från sina arbeten. Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning. Detta gäller från och med 6 april 2020, och tills vidare.

  • Innebär permitteringen att du är helt arbetsbefriad har eleven rätt till en närvarotid på 10 timmar i veckan
  • Innebär permitteringen att du är arbetsbefriad på deltid har eleven rätt till en närvarotid som motsvarar din nya arbetstid + resväg (per vecka), men minst 10 timmar i veckan

Då du som är korttidspermitterade ska stå till din arbetsgivares förfogande, kan omsorgsbehovet komma att förändras med kort varsel. Det är därför viktigt att du meddelar ändring av och registrerar ny närvarotid så snart du vet att du ska återgå helt eller delvis i arbete.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats