Pingis för alla överallt!

Olympiaskolan deltog i Svenska Bordtennisförbundets nystartade utvecklingsprojekt Ping Pong Power, en rörelse som önskar att återspegla den mångfald av människor som samhället består av.

Rektor Maria Rosshagen på Olympiaskolan var den som anmälde skolan till att få delta i aktuellt projekt med utgångspunkt i att ge skolans elever och personal  möjlighet att utvecklas och att få testa på någonting nytt.

- "Vi har som skola anmält intresse att vara med i detta projekt då vi tror att det ger både våra elever och vi som personal möjlighet att utvecklas och lära oss nytt. Vi ser även positivt på att vi bidrar till att Bordtennisförbundet kan nå ut till en bredare målgrupp med sin verksamhet".


Läs mer om Svenska Bordtennisförbundets projekt Ping Pong Power

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats