Riktlinjer för skolskjuts

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om riktlinjer för skolskjuts inför läsåret 2020-2021. Den stora förändringen innebär att elever som väljer skola utanför kommunen inte längre har rätt till SL-kort. Vallentuna kommun har under en tid varit mer generösa än vad skollagen föreskriver.

Nyhet kring skolskjutsen inför läsåret 2020-2021

Vallentuna kommun har inför läsåret 2020-2021 köpt in tre mindre bussar. Dessa kommer i stor utsträckning att ersätta taxiresor, för de elever som beviljas skolskjuts. Elever med särskilda behov kommer även fortsättningsvis att kunna bli beviljade taxiresor. Bussarna kommer att köras av Bergkvara buss. Det är enbart elever som ansöker om och blir beviljad skolskjuts som får åka med bussarna. Ansökan sker till "Särskilt anordnad skolskjuts".

Dags att ansöka om skolskjuts för läsåret 2020-2021

Från den 1 maj går det ansöka om skolskjuts för läsåret 2020-2021. För att vara garanterad ett besked innan 1 juli måste ansökan vara barn- och ungdomsförvaltningen tillhanda senast 31 maj.
Observera att nya riktlinjer gäller för läsåret 2020-2021, som innebär att elever som går på skola utanför Vallentuna inte längre har rätt till SL-kort.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats