Skolmat i fokus på FNs toppmöte

Den 23 september bjöd FN in till ett toppmöte om hållbar mat, Food Systems Summit 2021. Den 16 september publicerade regeringen Sveriges färdväg mot hållbara livsmedelssystem som ska presenteras på toppmötet. Det är första gången matfrågorna får ett eget toppmöte på FN-nivå. Vallentuna kommun är en av fyra kommuner som är projektparter i "Ett nytt recept för skolmåltider" och det arbete som görs inom projektet har lyfts fram av regeringen som ett av Sveriges bidrag till toppmötet.

En vägvisare för Sverige
Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling är central. Inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS) den 23 september, presenterade därför regeringen en så kallad färdväg för hur Sverige ska arbeta med frågorna. Så står det i presentationen till Regeringens färdväg för hållbara livsmedelssystem.

Dokumentet bygger bland annat på inspel som gjorts under de öppna svenska dialogmöten som genomförts inför toppmötet. Den pekar också på att vägen fram stöttas av flera befintliga strategier och processer, till exempel Agenda 2030, Parisavtalet, strategin för cirkulär ekonomi, miljömålsarbetet och livsmedelsstrategin. Regeringen skriver i färdvägen att "flera politikområden behöver samverka för att säkerställa att livsmedelssystemens hållbarhet stärks både i Sverige och globalt."

Stort fokus på skolmåltider
Det arbete som görs inom "Ett nytt recept för skolmåltider" har lyfts fram av regeringen som ett av Sveriges bidrag till toppmötet. Sverige medverkade även i den internationella skolmatskoalitionen som lanseras på toppmötet den 23 september. Det innebär att svenska insatser och erfarenheter kommer lyftas internationellt men också ge möjligheter att hämta hem inspiration från andra länder. Koalitionen kommer möjliggöra ännu större fokus på frågan hur vi utvecklar skolmatssystem som kan fungera som hävstång för en större förändring i hela livsmedelssystemet.

Följ gärna Vallentunas arbete i projektet Ett nytt recept för skolmåltider på vallentuna.se och i våra sociala medier.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats