Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Vallentuna kommun har medverkat på Pep Forum

Vallentuna kommun har medverkat på Pep Forum

Hälsosamma levnadsvanor med tillräckligt mycket rörelse och goda matvanor är inte en självklar möjlighet för alla i Sverige. Beroende på var du är född, var du bor och i vilken familj du växer upp kan olika levnadsmönster leda till att skillnader i medellivslängd kan variera upp till åtta år. Skolan är en viktig arena för att jämna ut dessa ojämlikheter.

Den 22 november 2019 arrangerades en konferens av Generation Pep på Karolinska institutet, där Vallentuna kommuns arbete med hälsosamma matvanor i skolan uppmärksammades. Vallentuna representerades av Robert Heribertsson från kostenheten, ansvarig kökschef på Lovisedalsskolan. Robert höll en presentation om den frukt- och grönsaksskola som han driver på Lovisedalsskolan och som nu också startar upp på andra skolor i kommunen. Frukt och grönsaksskolan ska inspirera eleverna att prova nya smaker och att vilja äta mer av frukt och grönsaker.

Under konferensen med Generation Pep, där kronprinsessparet samt forskare och åhörare från hela landet medverkade, presenterades forskning om barn och ungas hälsa men även många goda exempel på hur andra skolor, föreningar och eldsjälar arbetar inom ämnet. Under dagen utsågs även Per Kasperi, som tidigare har arbetat som fritidsledare på Hagaskolan, till ambassadör för Generation Pep. Att vara ambassadör innebär att tillsammans med Generation Pep arbeta för att på olika sätt skapa skillnad för barn och ungas hälsa.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats