Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Vallentuna kommun startar samarbete med Generation Pep

Vallentuna kommun startar samarbete med Generation Pep

Läsåret 2018/2019 lanserades idrotts- och kultursatsningen som ett pilotprojekt i årskurs 2 och 7 i Vallentunas grundskolor. Syftet med projektet är att ge elever mer rörelse, idrott och kultur inom den ordinarie skoldagen. Från och med höstterminen 2019 omfattar projektet fler årskurser och det utökas också med temat hälsosamma måltider samt ett samarbete med Generation Pep.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barns och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep, som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Vallentuna kommuns samarbete med Generation Pep innebär att vi får ta del av konkreta tips och verktyg samt inspiration från andra verksamheter, organisationer och även privatpersoner. Generation Pep, i sin tur, sprider Vallentuna kommuns goda exempel till andra skolor och verksamheter. Vi byter helt enkelt erfarenheter med varandra.
Hälsosamma måltider
Den 9 september 2019 beslutade kommunfullmäktige om en måltidspolicy som ersätter den tidigare kostpolicyn. Den nya policyn har fokus på arbetet med hälsosamma måltider. Fritidshemmen och skolköken på Kårsta skola, Gustav Vasaskolan, Hagaskolan respektive Lovisedalsskolan deltar i ett pilotprojekt för att tillsammans arbeta fram hur måltidsmiljön kan utvecklas. De kommer också titta på hur neurodesign* kan bidra till att skapa en lugn och trivsam måltid.

Förra veckan, den 12 september 2019, startades projektet med en workshop tillsammans med Generation Pep.
"Det här är ett spännande samarbete och det är jätteroligt att se hur personal från både skolledning, fritids och skolkök tillsammans diskuterar hur måltidsmiljön kan utvecklas. Att dessutom få möjlighet att göra det här tillsammans med Generation Pep är något vi är jättestolta över", säger Charlotte Müntzing, kostchef i Vallentuna kommun.

* Neurodesign är ett tvärvetenskapligt begrepp som kombinerar hjärnforskning och design i syfte att skapa vackra miljöer som också främjar hälsa, prestation och välmående.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats