Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Vallentunas satsningar på fysisk aktivitet uppmärksammas av regeringen

Vallentunas satsningar på fysisk aktivitet uppmärksammas av regeringen

Den 15 februari besöktes Hagaskolan i Vallentuna av socialminister Lena Hallengren och Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Enligt Kommittén är Vallentunas skolor ett gott exempel på hur man aktivt och medvetet kan arbeta för att ge förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Därför valde Kommittén att förlägga det formella överlämnandet av delrapporten "All rörelse räknas - fem förslag för att långsiktigt främja fysisk aktivitet", i Vallentuna.

"Skolan har en mycket viktig kompensatorisk roll för att skapa god och jämlik hälsa" skriver Kommittén i delrapporten. Alla barn går i skolan. Det som erbjuds av skolan erbjuds alla barn, oavsett förutsättningar.

Under besöket överlämnades delrapporten med förslag på åtgärder till socialminister Lena Hallengren. Skolans rektor Anna Andreasson, pedagoger och elever fick tillfälle att visa upp skolan och samtala om hur fysisk aktivitet främjas under skoltiden.

Kommittén har fått i uppdrag av Sveriges regering att öka den allmänna kunskapen om de positiva effekter som fysisk aktivitet bidrar till. Kommittén ska mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället och bidra till en kraftsamling för att främja fysisk aktivitet i befolkningen och skapa en jämlik hälsa.

Statsrådsbesök på Hagaskolan 15 feb 2022

Hur arbetar Vallentuna för att främja fysisk aktivitet?

Vallentuna gör insatser som utvecklar barnens kreativitet och skapar möjligheter till fysisk aktivitet varje dag. Med naturen runt hörnet kan våra skolor och föreningar erbjuda verksamhet som ger våra unga en inspirerande tillvaro utomhus.

Barn- och ungdomsförvaltningen, tillsammans med kultur- och fritidsverksamheter, socialtjänst och näringsliv, arbetar för att få trygga elever med god fysisk och psykisk hälsa – genom en hälsosam skolmåltid, rörelse och kreativ stimulans.

Vi erbjuder till exempel:

  • Simskola för alla elever i förskoleklass
  • Riskful Play
  • Born to Move
  • Samarbete med Generation PEP
  • Fritids med inriktning mot friluftsliv
  • Skolskogar med undervisning i skogsmiljö
  • Gymkort till elever på Vallentuna gymnasium
  • Arbete med att främja våra elevers psykiska och fysiska hälsa
  • Alla elever har tillgång till flera strukturerade rörelseaktiviteter under skoldagen

– Den förväntade effekten på lång sikt är att eleverna, genom att stimuleras till en mer aktiv fritid och att ökad rörelse under skoldagen, ska få förbättrade kunskapsresultat, säger Susanna Falk, Utbildningschef Barn- och Ungdomsförvaltningen i Vallentuna.

På Hagaskolan erbjuder vi våra elever rörelse på många olika sätt. Vi erbjuder till exempel olika aktiviteter på rasterna och Brainbreaks, som är en forma av rörelsepaus mitt under lektionen. Till hösten kommer vi att inleda ett samarbete med Djurgårdens IF. Syftet med samarbetet är att kunna erbjuda rörelse för våra elever i alla årskurser antingen under eller i anslutning till skoldagen, alla dagar i veckan. Vi tror att arbete för elevernas hälsa skapar en trygg skola med välmående elever som lär sig mycket, säger Anna Andreasson, Rektor Hagaskolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats