Elbrist

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och det finns också risk för att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Om elen inte räcker till så att det blir elbrist kan Svenska kraftnät besluta om att stänga av elförsörjningen med en manuell frånkoppling (MFK). 

Om vi kan minska elanvändningen med två procent så kan vi minska risken för elbrist. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar.

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Frågor och svar

Vad kan jag göra?

Timmarna när svenska folket vaknar och industrin sätter igång samt timmarna när alla ska laga middag är de mest elintensiva under dygnet. På vintern när det är kallt och mörkt är det extra hög belastning. Om vi kan flytta förbrukningen och inte ladda bilen eller sätta igång tvättmaskinen just när elen behövs som mest – då kan vi kapa topparna, plana ut kurvan och minska risken för bortkoppling. Din insats ger effekt!

Tips på vad du kan göra: 

Energimyndighetens webbplats

Tips till dig som företagare:

Företagsguiden

Sveriges energiläge:

Rapporter från Energimyndigheten

Vad gör kommunen för att minska elanvändningen?

Som kommun ska vi bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet i alla lägen, där elförbrukningen är en viktig del som vi ständigt ser över. Nu när ökade elpriser och bristen på el råder är just minskning av vår elförbrukning extra viktigt.

Här är några av de åtgärder vi genomför direkt:

  • Fortsätta hålla inomhustemperaturer. Följa gällande beslut tagit i dåvarande Fastighetsnämnden 1987 vilken innetemperatur som ska gälla beroende på verksamhet.
  • Minska drifttider för ventilation så att de inte går utanför verksamhetstid. 
  • Uppmana verksamheterna att se till att all inomhusbelysning är släckt när de går hem.
  • Styra laddning elbilar och laddhybridbilar så att dessa laddar på natten. Sker genom att använda appar där det är möjligt.
  • Se över gamla elslukande torkskåp, samt antalet torkskåp per avdelning.
  • Informera om allas ansvar i att minska elförbrukningen i en allmän informationskampanj
  • Verksamheterna kan ge tips till varandra på bra sätt att genomföra att all elförbrukande utrustning är avstängd inför ledigheter (till exempel kaffemaskin, mjölkkylar, kylda vattensifoner)
  • Se över vilka maskiner som behöver vara igång samtidigt under kontorstid

 

Vad är en manuell frånkoppling?

En förbrukningsfrånkoppling, även kallad MFK, är ett kontrollerat kortare strömavbrott som tillämpas i nödsituationer, till exempel om det är allvarliga störningar i elförsörjningen och andra åtgärder inte räcker till för att undvika längre avbrott och skador på kraftsystemet.

Det skulle kunna uppstå vid en typiskt kall vinterdag när det inte blåser så mycket. Mycket el går då åt i samband med uppvärmning av bostäder och andra lokaler. Vindkraften, som annars kan bidra till elproduktionen, står stilla. Man kan då rädda större delen av kraftsystemet genom att koppla ifrån en mindre del av förbrukningen.

Svenska kraftnäts webbplats 

Vad händer om elen behöver stängas av?

Om elen stängs av blir det som vid ett strömavbrott. Du behöver vara beredd på att kunna klara av det på egen hand en tid. Förhoppningsvis dröjer det inte mer än ett par timmar innan elen kan vara igång igen, men det kan dröja längre. Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den.

Svenska kraftnät är den myndighet som beslutar om elen ska stängas av vid en elbristsituation. Svenska kraftnät ger sedan order till elnätsföretagen (Ellevio i Vallentuna) att de ska genomföra avstängningen och då ska detta göras inom 15 minuter.

Förbered dig för kris (MSB)

Kommer jag få information innan elen stängs av?

Skulle vi hamna i det läget att det finns risk för elbrist kommer Svenska kraftnät med stor sannolikhet att se det dagen före. De kommer då kommunicera med media för att uppmärksamma allmänheten om situationen. Det är bra att hålla sig informerad om läget och följa nyhetsrapporteringen dagligen.

Kommunen kommer att ha information i alla tillgängliga kanaler (webb, sociala medier, Kontaktcenter, radio P4) om vart invånare kan vända sig vid en situation där elen är avstängd i områden i Vallentuna, t ex vilken trygghetspunkt man kan ta sig till.

Trygghetspunkter

Ellevios webbplats

 

Vilka områden kan behöva stängas av?

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer samarbetar för att prioritera vad som räknas som samhällsviktiga tjänster enligt en prioriteringsordning fastställd av staten.

Styrel är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en kortsiktig elbrist och behov av manuell frånkoppling för delar av elnätet. 

Det betyder att:

  • Elen kommer att säkerställas till prioriterade elanvändare, till exempel sjukhus och andra verksamheter som är viktiga för liv och hälsa.
  • Geografiska områden kommer att stängas av, inte enskilda fastigheter.

Energimyndigheten ansvarar för att genomföra det som planeras i Styrel. Svenska kraftnät är den myndighet som beslutar om frånkoppling av el. Svenska kraftnät ger sedan order till områdets utvalda elnätsbolag att de ska genomföra frånkopplingen och detta ska då göras inom 15 minuter.

Så fort det är möjligt kommer vi lägga ut information i våra kanaler om vilket område som eventuellt kommer att stängas av.

Listan över prioriterade elanvändare är inte offentlig, av säkerhetsskäl.

Här kan du läsa mer om styrel (Energimyndighetens webbplats)

 

Hur ska vi kommunicera och ta del av information utan el?

Då vi inte har tillgång till el behöver vi kommunicera på andra sätt, med alternativa kanaler.

Vid en allvarlig händelse behöver du kunna ta emot viktig information från myndigheterna, framför allt via Sveriges Radio P4. För att klara detta behöver du ha en radio som drivs med batteri, solceller eller vev, en bilradio.

Du behöver också kunna följa mediernas rapportering och i akuta fall kunna nå räddningstjänst, sjukvård eller polis. Mobilnätet påverkas av strömavbrott så det är inte säkert att din mobiltelefon kommer att fungera.

Utöver Sveriges Radio P4 kommer vi som kommun även informera via trygghetspunkter, informationstavlor och anslagstavlor. Andra kanaler kan vara Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) eller myndighetsmeddelande.

Information vid kris

Trygghetspunkter

Vilka regler gäller för vedeldning?

Vår rekommendation är så kallad trivseleldning, vilket betyder att det är lämpligt att elda med ved två gånger per vecka max fyra timmar per gång.

Om elen skulle försvinna under en längre tid och vedeldning är den enda uppvärmningsmöjligheten betraktas det som ett grundläggande behov för hushållet. Det innebär att det är tillåtet att elda så länge det görs på rätt sätt och inte stör andra, under tid som elen är avstängd.

Det är viktigt att elda på rätt sätt för att minimera luftföroreningar och störning för grannar. För att eldningen ska vara så lite miljö- och hälsofarligt som möjligt är det exempelvis viktigt att elda med torr och obehandlad ved.

Hur du eldar på rätt sätt

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats