Farliga verksamheter i Vallentuna

Om du bor eller arbetar nära en anläggning där det bedrivs farlig verksamhet är det viktigt att du har information om vad som kan hända vid en olycka och hur du då ska agera. I Vallentuna finns tre företag som är skyldiga att ge sådan information till allmänheten. De är Gillinge bergtäkt, Löt bergtäkt och Paragon Nordic AB. Informationen hittar du längre ned på sidan.

Sevesolagstiftningen

Till farlig verksamhet räknas bland annat företag som hanterar stora mängder kemikalier och brandfarliga varor. En del av dem omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen, som handlar om att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö. Mer information om Seveso hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats nedan.

Beredskap för olyckor

Den som äger eller driver en anläggning som har farlig verksamhet ska förebygga och ha beredskap för olyckor samt för att begränsa allvarliga skador till följd av olycka. Det är ett komplement till kommunens beredskap för räddningsinsatser. Mer information inom området hittar du på Storstockholms brandförsvars webbplats nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats