Styrel

Om det skulle bli elbrist är det viktigt att kunna prioritera vilka elanvändare som ska få tillgång till el. Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist.

Underlaget tas fram genom samarbete mellan statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag.

Energimyndigheten ansvarar för Styrelplaneringens genomförande. Svenska kraftnät är den myndighet som får besluta om frånkoppling av elen vid en sådan situation.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats