Skadeståndskrav

Om du eller din egendom drabbas av en skada ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag. Anser du att kommunen är ansvarig kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. Kommunens försäkringsbolag gör då en utredning om vad som orsakat skadan.

När kan kommunen bli skadeståndsskyldig?

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart det faktum att en skada inträffar är inte tillräckligt i sig för att kommunen skall bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller ej.

Hur anmäler jag skadan?

Du kan göra en anmälan via vår e-tjänst med hjälp av mobilt bank-ID, se länk nedan under Självservice.
Bifoga gärna kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in din anmälan. Även foton eller en skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga.

Du bör även anmäla skadan till ditt eget försäkringsbolag, om du har en försäkring som eventuellt kan omfatta skadan.

Handläggning och besked gällande din anmälan

När anmälan kommer in sammanställs skadeståndsanspråken och kompletteras med uppgifter från kommunen. Därefter skickas anmälan till kommunens försäkringsbolag, som genomför en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked av oss om Vallentuna kommun är ersättningsskyldig eller inte för det som inträffat. Vållandefrågan avgörs alltid av försäkringsbolaget. Kommunen kan inte lämna något besked förrän försäkringsbolaget avgjort frågan.

Självservice

Här kan du fylla i formuläret för skadeståndskrav.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats