Stöd för dig som är anhörig

Är du över 18 år och står nära någon med riskbruk eller en beroendeproblematik så finns det stöd att få. Välkommen att delta i vårens anhöriggrupper 2024.

Att delta i en anhöriggrupp kan vara avlastande och minska känslan av ensamhet, skuld och skam. Att få dela sina tankar och känslor kan ge styrka i det svåra. I februari kommer anhörigstöd på Vallentuna kommun att starta upp två olika grupper där vi träffas för att prata om olika utmaningar som du som anhörig möter i din vardag.

Grupp 1 – för anhöriga till någon med beroendeproblematik
- Startar i mitten på februari, 6 tillfällen, varannan onsdag, kvällstid.

Grupp 2 – för anhöriga till någon med demenssjukdom/ kognitiv svikt
- Startar i slutet på februari, 7 tillfällen, varannan vecka dagtid.

Så vänta inte med att anmäla dig
För frågor och funderingar kring de olika grupperna eller för intresseanmälan kan du skriva till e-post: anhorigstod@vallentuna.se

Du kan även höra av dig till kommunens kontaktcenter på 08-587 850 00 och be att bli kopplad till Vallentuna kommuns anhörigkonsulent på Öppenvården vuxen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats