Alléns boende

Alléns boende, bostad med särskild service enligt SoL, är en dygnet-runt-verksamhet som ger stöd till personer som är 18 år eller äldre och har en psykisk sjukdom och/eller en neuropsykiatrisk funktionsvariation.

Boendet arbetar främst med motivation och stöd i vardagen. Personal från boendet stöttar i hemmet och coachar i planering och struktur i den boendes dagliga liv.

Alléns personal ger stöd genom att:

  • skapa rutiner och struktur i den boendes vardag
  • stötta i vardagliga göromål
  • planera inköp
  • stötta i genomförandet av olika typer av ärenden, så som handling, läkarbesök, besök till handläggare m.m. 
  • skapa motivation till att söka sig till olika sociala sammanhang

Alléns boende är kopplat till Vallentuna kommuns hälso- och sjukvårdsorganisation (HSO). Vi har därför tillgång till sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal.

Hur fungerar boendet?

Vi strävar efter att skapa en trygg hemmiljö, där den boende ska vara delaktig och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Tillsammans skapar vi en gemensam, individuell planering utifrån den boendes behov, önskemål och målsättning.

Personalen som arbetar på Alléns boende har kvalificerad utbildning och lång erfarenhet inom psykiatri. Kompetensutveckling sker kontinuerligt genom kurser, föreläsningar och handledning. Personalen arbetar aktivt med metoden ESL, "Ett självständigt liv".

Personalens uppgift är att stötta och coacha de boende i att göra saker självständigt och att stödja med det som upplevs som svårt. Stödet utgår alltid från individens egna behov och förutsättningar.

Vem kontaktar du?

Socialförvaltningens biståndsbedömare kan ge svar på frågor, ta emot ansökningar och fatta beslut om stödinsatser. Biståndsbedömarna når du via kommunens kontaktcenter genom att ringa: 08 587 850 00.

Vill du komma i kontakt med enhetschefen för Alléns boende hittar du kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Alléns boende

Enhetschef Monica Bergström

Telefon
08-587 856  37

E-post
monica.bergstrom@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats