Stödboendet Runristaren

Stödboendet Runristaren är en dygnet-runt-verksamhet som ger stöd till unga vuxna med olika psykosociala svårigheter.

De som kommer till boendet är motiverade till en beteendeförändring och stöd i att komma vidare ut i samhället, till ett eget boende och sysselsättning. Boendet jobbar mot självständighet utefter den enskildes behov och förutsättningar. För att få bo på stödboendet krävs utredning och beslut via en socialsekreterare.

Boendet arbetar främst med motivation och stöd i vardagen. Personal från boendet stöttar och coachar i planering och struktur i den boendes dagliga liv. Samtidigt som man bor på stödboendet har man kontakt med andra aktörer såsom kommunens öppenvård, sysselsättning och vårdkontakter.

Runristarens personal ger stöd genom att:

  • skapa rutiner och struktur i den boendes vardag
  • stötta i vardagliga göromål
  • motivera till en hälsosam livsstil och t.ex. mot fortsatt drogfrihet om man tidigare haft beroendeproblem
  • stötta i genomförandet av olika typer av ärenden, så som handling, läkarbesök, besök till handläggare m.m.
  • skapa motivation till att söka sig till olika sociala sammanhang
  • uppmuntra kontakt med och relation till anhöriga

Hur fungerar boendet?

Vi strävar efter att skapa en trygg hemmiljö, där den boende ska vara delaktig och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Tillsammans skapar vi en gemensam, individuell planering utifrån den boendes behov, önskemål och målsättning.

Personalen som arbetar på stödboendet Runristaren har utbildning och erfarenhet inom psykiatri, neuropsykiatri och beroende.Kompetensutveckling sker kontinuerligt genom kurser, föreläsningar och handledning.

Personalens uppgift är att stötta och coacha de boende i att göra saker självständigt och att stödja med det som upplevs som svårt. Stödet utgår alltid från individens egna behov och förutsättningar.

Kontaktuppgifter

Socialförvaltningens socialsekreterare kan ge svar på frågor, ta emot ansökningar och fatta beslut om stödinsatser. Socialsekreterare når du via kommunens kontaktcenter genom att ringa: 08 587 850 00.

Vill du komma i kontakt med enhetschefen för Stödboendet Runristaren hittar du kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Samordnare

Öppenvården Vuxen och Stödboendet Runristaren

Telefon: 08-587 856 42
E-post: anna-maria.westlund@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats