Boendestöd

Boendestödet ger stöd till dig som är 18 år eller äldre och har en psykisk och/eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Boendestöd handlar främst om motivation och stöd. Personal från boendestödet kommer hem till dig och coachar dig i att planera och strukturera din vardag.

Vi coachar dig i:

  • att få struktur av din dag
  • dina vardagliga göromål
  • att planera dina inköp
  • olika typer av ärenden
  • att skapa motivation till att söka dig till olika sociala sammanhang

Hur fungerar boendestöd?

Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i ditt hem, vara delaktig och leva ett så självständigt liv som möjligt. Tillsammans med dig skapar vi en gemensam, individuell planering där vi utgår från just dina behov och mål.

Vi som arbetar på boendestödet har utbildning och lång erfarenhet inom psykiatri. Vi kompetensutvecklar oss genom kurser, föreläsningar och handledning. Vi arbetar aktivt med metoden ESL, ett självständigt liv.

Boendestödets uppgift är att coacha dig i att göra saker själv och att stödja dig med det du upplever som problematiskt. Målet med boendestöd är att du så småningom ska kunna bo självständigt utan stöd.

Vem kontaktar du?

Socialförvaltningens biståndsbedömare kan ge svar på frågor, ta emot ansökningar och fatta beslut om stödinsatser. Biståndsbedömarna når du via kommunens kontaktcenter 08 587 850 00, eller via mottagningstelefonen som du finner kontaktuppgifter till längre ner på sidan.

Vill du även komma i kontakt med enhetschefen för boendestöd hittar du kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Blanketter funktionsnedsättning

Här hittar du ansökningsblanketter för LSS och SoL samt en fullmakt för ombud.

Kontaktuppgifter Boendestöd

Enhetschef Elin Hall

Telefon
08 587 855 89

E-post
elin.hall@vallentuna.se 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats