DU SPELAR ROLL!

Vart femte barn i Sverige har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem, enligt en rapport från CAN. Under andra veckan i februari uppmärksammar ett flertal verksamheter både i Sverige och andra länder, alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Veckan har namnet "Spela Roll!" och syftar till att uppmärksamma alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion.

Barnrättslagen – FN:s barnkonvention – slår bland annat slår fast att alla barn har rätt till delaktighet och rätt att bilda en åsikt och uttrycka den i frågor som rör dem.

Under 2021 års uppmärksamhetsvecka ligger ett extra fokus på barnombud. Forskning visar att barn som växer upp i familjer med missbruk/psykisk ohälsa/våld och som får stöd av någon vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och ansvarstagande vuxna. Exempel på barnombud kan vara en förälder, en vän eller en yrkesperson som barnet har förtroende för. Flera organisationer arbetar professionellt med så kallade "barnombud" och dessa lyfts också fram under uppmärksamhetsveckan 2021.

I Vallentuna kommun finns stöd för både barn, och vuxna som påverkas negativt av sin egen eller en anhörigs alkoholkonsumtion. Du hittar länkar till mer information och kontaktvägar nedan. Du spelar roll! 

Om Spela roll!

Vill du veta mer om uppmärksamhetsveckan, vilka aktiviteter som arrangeras och hur man som vuxen kan spela roll? 

Besök webbplatsen Spela roll!

Spela roll logotype och bakom ett barn på en äng
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats