Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Öppenvården / Öppenvården barn, unga och familj

Öppenvården barn, unga och familj

Öppenvården barn och familj är Vallentuna kommuns mottagning för dig som har frågor kring, eller behov av stöd i, familjerelationer.

Vi har ett nära samarbete med många av samhällets aktörer t.ex. skola, hälso- och sjukvård och fritid.

Öppenvården erbjuder ett brett utbud av öppna förebyggande insatser och biståndsbedömda insatser. Biståndsbedömda insatser måste beviljas av en socialsekreterare. För öppna insatser kan du kontakta Öppenvården direkt. Du hittar våra kontaktuppgiter under rubriken Kontakt och tidsbokning.

Hos oss arbetar familje-, ungdoms- och missbruksbehandlare. Vårt arbetssätt bygger på frivillighet, flexibilitet, tillgänglighet och utgår från dina behov.

Vi arbetar under sekretess och alla insatser är kostnadsfria.

Förebyggande insatser för barn, unga och familj

Råd och information

Information/rådgivning kan avse dig själv eller en anhörig. Du kan träffa en behandlare max 5 gånger för råd- och informationsamtal.

Kontakta barn- och familjeenhetens mottagningstelefon på telefonnummer: 08 587 854 09. Deras telefontider är: 
Mån, tors och fre kl. 09-11, tis-ons kl. 13-15

KOMET - föräldrautbildning

  • KOMET är en föräldrautbildning för dig som vill träna på att hantera bråk och konflikter med ditt barn mer framgångsrikt.
  • BarnKOMET är till för föräldrar som har barn mellan 3–11 år.
  • TonårsKOMET är till för föräldrar som har tonåringar mellan 12–18 år.
  • iKOMET är en webbaserad familjeguideutbildning för föräldrar som har barn mellan 3–12 år.

Kontakta samordnare Elin Hall för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: komet@vallentuna.se

Motiverande närvaroprogrammet

Motiverande närvaroprogrammet är ett förebyggande arbete som syftar till att motverka skolfrånvaro. Programmet vänder sig till de vuxna som barnet bor hos och sker i samverkan med skolan.

Kontakta samordnare Elin Hall för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

Skilda världar - stödgrupp

Gruppträffar för barn 7-12 år som har påverkats negativt av de vuxnas separation. Gruppen träffas vid 8–10 tillfällen. Syftet med grupperna är att stärka barnens självkänsla.

Kontakta samordnare Elin Hall för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

Ministöd

Ministöd är ett föräldrastärkande samarbete som vi erbjuder tillsammans med MiniMaria. Samtalen handlar om att stötta ungdomen och föräldrar att tillsammans hitta verktyg utifrån missbrukets risker och konsekvenser.

Kontakta samordnare Elin Hall för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

Barn till missbrukande föräldrar - stödgrupp

Stödgrupper för barn 7–12 år eller ungdomar 13–17 år. Grupperna vänder sig till barn och ungdomar som har en förälder/föräldrar eller någon annan anhörig som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Kontakta samordnare Elin Hall för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

Föra barnen på tal-samtal

"Föra barnen på tal" är en manualbaserad metod för att samtala om barnen och stärka deras välbefinnande, när familjen lever i en svår livssituation genom psykisk ohälsa, missbruk eller annat.

Kontakta samordnare Elin Hall för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

 

Biståndsbedömda insatser för barn, unga och familj

Familjebehandling

Familjebehandling sker på uppdrag från barn- och ungdomsenheten efter utredning enligt BBIC och i samråd med familjen.

Strukturerad öppenvård

Strukturerad öppenvård är ett intensivt stöd för barn/ungdomar och dess familj med allvarlig problematik, där barnet/den unge riskerar att placeras i dygnet-runt vård utanför hemmet eller där det kan krävas andra omfattande insatser. Syftet med insatsen är att göra det möjligt för barnet/den unge att bo kvar i hemmet eller på annat sätt åstadkomma en varaktig lösning.

KIBB

Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel. KIBB kan användas när det finns risk för och/eller det har förekommit någon typ av misshandel mot barn.

Missbruksbehandling

Missbruksbehandling för unga med missbruk av alkohol och droger. Behandling sker i samarbete med Mini-Maria och Beroendecentrum.

Haschavvänjningsprogram

För dig som har fastnat i ett cannabisberoende och har svårt att sluta på egen hand erbjuder vi hjälp i form av Haschavvänjningsprogrammet, "HAP:en". Det är ett program där vi arbetar med effekterna av ditt cannabisberoende.

Repulse

RePULSE är en välbeprövad arbetsmetod för träning av impulskontroll och sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått, kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd för ungdomar mellan 15-21 år enligt Lagen om unga lagöverträdare (LuL) som utdöms av tingsrätten

Coachning

Insats via enheten för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Coachning innebär att ge stöttning i övergångar från en miljö/situation till en annan. Ring via växeln 08-5878 5000 och be att få prata med en socialsekreterare inom LSS.

Vem kan kontakta oss?

Du som vill veta mer om vårt arbete inom Öppenvården barn, ungdom och familj samt vad vi kan erbjuda, är välkommen att kontakta oss.

Så tar du kontakt

Du kan ta kontakt med oss via samordnare Elin Hall. Du når henne på
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

Har du frågor om KOMET-progammen kan du även mejla dina frågor till komet@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats