Start / Omsorg och hjälp / Resor och transporter och besök

Resor och transporter och besök

Här hittar du information om hur du gå tillväga om du behöver ansöka om färdtjänst, ledsagning eller parkeringstillstånd.

Färdtjänst

Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan åka med den allmännna kollektivtrafiken. Du som har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel kan få resa med färdtjänst. Det är Färdtjänsten i Stockholm som beslutar om färdtjänsttillstånd.

Mer information om hur du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst hittar du via navigationsrutan nedan.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats för personer som på grund av en omfattande funktionsnedsättning behöver stöd att ta sig ut i samhället, till exempel för att delta i fritidsaktiviteter eller för att ta en promenad.

Mer information om hur du ansöker om ledsagning hittar du via navigationsrutan nedan.

Parkeringstillstånd

Ett parkeringstillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad person som har ett bestående funktionshinder som innebär att han eller hon har mycket stora gångsvårigheter. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera fordonet enligt vanliga regler.

Du ansöker via en blankett till samhällsbyggnadsförvaltningen. Mer information om hur du ansöker hittar du via navigationsrutan nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats