Start / Omsorg och hjälp / Boende för personer med funktionsnedsättning

Boende för personer med funktionsnedsättning

Personer som på grund av en funktionsnedsättning inte kan bo i en egen bostad kan ansöka om en bostad med särskild service enligt LSS. Inom Vallentuna kommun finns både gruppboenden och serviceboenden. Några tillhandahålls av oss som kommun och några av privata aktörer.

En gruppbostad erbjuds om en person har behov av tillsyn och omvårdnad av personal som finns till hands hela tiden. Våra gruppboenden består av ett antal lägenheter med gemensamma samlingsutrymmen och en fast personalgrupp.
En servicebostad består av flera lägenheter, anpassade efter den enskildes behov. För varje boende erbjuds dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten efter behov. Varje servicebostad har en fast personalgrupp och en gemensamhestlokal med gemensam service.

För att få flytta in i en servicebostad eller gruppbostad behöver man ansöka om insatsen "bostad med särskild service för vuxna".

Ansökan görs till handläggare på socialförvaltningen som du når via Kontaktcenter på telefon: 08-587 850 00.

Det går inte att själv välja boende, utan handläggaren tilldelar en plats på ett boende baserat på behoven hos den sökande.

Vilket stöd har du rätt till?

Här finns samlad information om hur Vallentuna kommun vill och kan stötta dig med en funktionsnedsättning, inom olika områden. Här hittar du också information om vad andra myndigheter kan göra för dig.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Två kvinnor pratar med varandra framför en laptop, en av dem sitter i rullstol
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats