Start / Omsorg och hjälp / Boende för personer med funktionsnedsättning

Boende för personer med funktionsvariation

Personer som på grund av en funktionsvariation inte kan bo i en egen bostad kan ansöka om en bostad med särskild service enligt LSS. Inom Vallentuna kommun finns både gruppboenden och serviceboenden. Några tillhandahålls av oss som kommun och några av privata aktörer.

Det går inte att själv välja boende, utan handläggaren tilldelar en plats på ett boende baserat på behoven hos den sökande.

Gruppbostad

En gruppbostad erbjuds om en person har behov av tillsyn och omvårdnad av personal som finns till hands hela tiden. Våra gruppboenden består av ett antal lägenheter med gemensamma samlingsutrymmen och en fast personalgrupp. Läs mer om våra gruppbostäder genom att klicka på rubriken "Gruppboenden LSS" längre ner på sidan.

Servicebostad

En servicebostad består av flera lägenheter, anpassade efter den enskildes behov. För varje boende erbjuds dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten efter behov. Varje servicebostad har en fast personalgrupp och en gemensamhestlokal med gemensam service. Läs mer om våra servicebostäder genom att klicka på rubriken "Servicebostäder LSS" längre ner på sidan.

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Barn och ungdomar som på grund av en funktionsvariation inte kan bo hemma kan ansöka om en bostad med särskild service enligt LSS.

Hur går en ansökan till inom LSS och SoL?

Har du en funktionsvariation kan du och din familj ansöka om hjälp och stöd från kommunen. Du kan ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Läs mer

Tre personer sitter i en soffa och pratar.

Vill du lämna in synpunkter eller klagomål?

Klicka på länken "Lämna din synpunkt" för att anmäla fel, lämna synpunkter och klagomål så bidrar du till Vallentuna kommuns förbättringsarbete. 

Du kan rapportera allt från bemötandet från din handläggare till hur maten smakar på ditt boende. 

Du kan även ladda ner appen för vår felanmälan i App Store eller Google Play om du hellre använder mobilen. Sök på "Vallentuna felanmälan".

Lämna din synpunkt

Gör felanmälan eller lämna synpunkt

Kontaktuppgifter

Mottagningstelefon

Vuxen- och funktionsvariation

Mottagningstelefonen är din första kontakt när du vill ansöka om stöd inom socialtjänstlagen eller LSS.

Telefon: 08-587 850 00 (via kommunens kontaktcenter)

Mottagningstelefonens telefontider är: 

Måndag 9-11
Tisdag 9-11
Torsdag 9-11
Fredag 9-11

Ekonomiskt bistånd

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom ekonomiskt bistånd kan du ringa personen under telefontiden: Måndag-fredag: 9-10. 

LSS

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom LSS kan du ringa personen under telefontiden: Måndagar kl. 10-11 samt torsdagar kl. 13-14.

Socialpsykiatri och Missbruk

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom socialpsykiatri har du möjlighet att ta kontakt via socialsekreterarens/handläggarens direktnummer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats