Gruppboende LSS

Du som på grund av en funktionsnedsättning inte kan bo i en egen bostad, kan ansöka om om insatsen "bostad med särskild service för vuxna" enligt LSS. 

Insatsen är tänkt för dig som har ett omfattande behov av stöd i vardagen. Insatsen kan ges i form av gruppbostad eller servicebostad.

På denna sida kan du läsa om boendeformen Gruppbostad.

Vill du i stället läsa om boendeformen servicebostad kan du klicka på denna länk: Serviceboende LSS.

Gruppbostad

De gruppbostäder som finns i kommunen tillhandahålls dels av kommunens egna verksamheter, dels av privata aktörer. Det går inte att själv välja boende, utan handläggaren tilldelar en plats på ett boende baserat på behoven hos den sökande.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om de olika gruppboenderna som finns i Vallentuna kommun.

Dina rättigheter och skyldigheter i en gruppbostad

Vad är en gruppbostad?

En gruppbostad är en bostad som har lägenheter samlade runt gemensamma utrymmen. I gruppbostaden finns det personal dygnet runt. Du har en egen hyreslägenhet i gruppbostaden. I det gemensamma utrymmet kan du träffa andra som bor i gruppbostaden samt personalen. Du får stöd av personalen för att du ska känna dig så självständig som möjligt.

I Vallentuna finns det gruppbostäder med olika inriktningar. När du erbjuds en plats på en gruppbostad är det dina behov som ligger till grund för beslutet.

Gruppbostad är för dig som har ett stort behov av

 • Stöd dygnet runt.
 • Att ha personal i din närhet.
 • Att få direkt och spontant stöd vid behov.
 • Stöd med omvårdnad - exempelvis med din hygien.
 • Stöd för att kunna umgås med släkt och vänner.

Att bo i en gruppbostad

När du bor i en gruppbostad har du ett förstahandskontrakt på din hyreslägenhet. Då blir du hyresgäst, och precis som för alla hyresgäster gäller hyreslagen.

Som hyresgäst får du till exempel

 • Möblera och se till att du har det du behöver i din lägenhet.
 • Inte störa dina grannar när det är dags att sova.
 • Bestämma själv vem du vill bjuda in i din lägenhet.

Du tar tillsammans med personalen hand om din lägenhet. Detsamma gäller för din uteplats eller balkong, om du har en sådan.

Hur det är att bo i en gruppbostad beror mycket på hur du själv vill ha det och vad som är viktigt för dig och dina grannar i gruppbostaden. De gemensamma utrymmena finns till för dig och dina grannar.

Transport

Turbundna resor baseras på vilket behov du har. Det är gratis för dig att använda dig av turbundna resor.

Om du inte går i skola eller på en daglig verksamhet och ändå har behov av att resa, finns det en möjlighet att ansöka om färdtjänst. Du får betala för att åka färdtjänst. Du ansöker om färdtjänst hos Region Stockholm. Kontakta kommunens kontaktcenter för mer information. Nu når dem via telefon 08 587 850 00.

Personalen kan stödja dig vid olika resor för aktiviteter. Personal får inte skjutsa dig i sina privata bilar. Gruppbostaden kan ordna resor vid olika gemensamma aktiviteter. Exempelvis att ni tillsammans åker i en mindre buss. Om personal följer med dig på en aktivitet betalar verksamheten för personalen.

Vid gemensamma aktiviteter som du och dina grannar på gruppbostaden tar initiativ till betalar du själv dina resekostnader. Vid egna aktiviteter betalar du själv dina resekostnader.

Mat och måltider

På Vallentunas gruppbostäder kan du få hjälp av personalen att laga din mat om du behöver stöd i matlagningen. Du kan också laga din egen mat själv i din lägenhet eller i det gemensamma köket. Du kan även göra ett gemensamt inköp med dina grannar och laga maten tillsammans med personalen. Det beror på vad du och dina grannar har för behov och önskemål.

Vid gemensamma inköp betalar du en fastställd summa för måltiderna i förskott. Du väljer själv om du vill äta i din lägenhet eller i det gemensamma köket/allrummet.

Du betalar själv för den mat du vill äta. Ibland lagar du och dina grannar mat tillsammans med personalen. Då betalar du och dina grannar för den gemensamma måltiden.

Fritid

Den tid på dygnet som du inte har skola, daglig verksamhet eller en annan form av sysselsättning kallas fritid. Då har du möjlighet att göra olika aktiviteter, antingen själv eller tillsammans med andra. Du väljer själv och personalen stödjer dig i det du vill göra. Under din fritid sköter du också om ditt hem och städar din lägenhet samt tvättar dina kläder. Personalen på gruppbostaden hjälper dig med detta om du har behov av stöd i hushållsarbetet.

Ibland anordnas det gemensamma aktiviteter för dig och dina grannar i gruppbostaden. Du väljer själv om du vill delta eller inte. Har du idéer på gemensamma aktiviteter kan du komma med förslag på aktiviteter till personalen.

Om du planerar att vara borta under en period från gruppbostaden ska du meddela personalen i förtid så att de känner till det.

Husdjur

På Vallentuna kommuns gruppbostäder är husdjur inte tillåtna. Bland annat på grund av allergirisken.

Stöd av personal

Som hyresgäst i en gruppbostad får du stöd av personalen så att du ska känna dig så självständig som möjligt. Tillsammans tar ni fram rutiner som är till stöd för dig i din vardag. Det är viktigt att du känner dig delaktig i hur din vardag ska se ut.

Personalen kan bland annat stötta dig i

 • Att sköta ditt hem.
 • Att ordna rutiner för att du ska få en bra dag.
 • Att planera måltider.
 • Att planera inköp, som mat och kläder med mera.
 • Kontakten med dina anhöriga, god man och vänner.

Stödperson och enhetschef

När du bor på en gruppbostad har du minst en stödperson från personalgruppen. Stödpersonen ska stödja dig i kontakt med god man, sjuksköterska, arbetsterapeut, vårdcentral, skola, daglig verksamhet och andra personer som är viktiga för dig.

Stödpersonen är din första kontakt bland personalen, eftersom stödpersonen har bäst kännedom om dina önskemål och behov. Tillsammans med övrig personal ser stödpersonen till att du får det stöd du behöver.

För varje gruppbostad finns en samordnare med pedagogiskt ansvar och en enhetschef som är ansvarig för gruppbostaden.

Säkerhet

Personalen har ett ansvar att tänka på säkerhetsrisker. Du får till exempel inte låta någon sova över hos dig utan att meddela personalen. Om det skulle uppstå en brand ska personalen veta hur många som finns i gruppbostaden.

Som boende i en gruppbostad har du tillgång till personal dygnet runt. Det innebär att det finns vaken personal på natten om du behöver det.

Personalen på gruppboendet finns till för dig och dina grannar. Det innebär att personalen ibland hjälper din granne samtidigt som du behöver stöd. Är ditt behov inte akut får du då vänta på din tur.

Dokumentation

Personalen har skyldighet enligt lag att dokumentera. Det betyder att personalen skriver ner det som är viktigt för stödet du får. Du har rätt att läsa det personalen skriver om dig. Om du vill göra det ska du prata med enhetschefen. Du bestämmer om du vill att anhöriga eller god man ska få läsa det som personalen har skrivit om dig.

Vill du läsa mer om hur Vallentuna kommun arbetar med personuppgifter? Då kan du läsa mer på www.vallentuna.se/personuppgifter.

Tystnadsplikt

Personalen i gruppbostaden har tystnadsplikt. Det har också din biståndshandläggare. Det betyder att de inte får prata, eller lämna ut uppgifter, om dig. Det gäller både skriftlig eller muntlig information. Det gäller även till anhöriga och god man.

Personal som arbetar i gruppbostad får prata med varandra om ditt behov av stöd. Det gör de för att du ska få det stöd du behöver.

Undantag från tystnadsplikten kan i princip bara brytas om

 • Du själv går med på det, lämnar samtycke.
 • Vi får information om ett allvarligt brott.

Hälso- och sjukvård, rehabilitering

Personalen på gruppbostaden har regelbunden kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för din hälsas skull. Du kommer att träffa dem när du har flyttat in till gruppbostaden. De kan ge dig stöd när det gäller behandling, träning och habilitering. Du har också möjlighet att träffa en logoped och dietist, som besöker gruppboendet vid behov.

Ekonomi

Personalen på gruppbostaden kan vid behov stödja dig i att ta hand om pengar till mat och aktiviteter.

Hyra

Du betalar hyra för din lägenhet. Hur hög din hyra är beror bland annat på hur stor din lägenhet är. Hyran ska betalas i tid varje månad.

God man

Behöver du stöd med att betala räkningar, söka bidrag eller teckna avtal måste du skaffa en god man. En god man hjälper dig att ta hand om dina pengar.

Det är du tillsammans med en handläggare på Överförmyndarnämnden i Norrort som utser en god man åt dig. Överförmyndarnämnden i Norrort är ett samarbete med flera kommuner, bland annat Vallentuna. Handläggarna arbetar på Överförmyndarenheten i Sollentuna. Du når dem genom att ringa till Sollentuna kommuns kontaktcenter på telefonnummer: 08 579 210 00.

Gåvor och lån

Personal får inte ta emot gåvor eller pengar från dig. Personal får inte låna pengar eller köpa någonting av dig.

Om du undrar över något

Du kan alltid vända dig till personalen och samordnaren med dina frågor. Du kan också prata med enhetschefen eller din biståndshandläggare.

Hur går en ansökan till inom LSS och SoL?

Har du en funktionsvariation kan du och din familj ansöka om hjälp och stöd från kommunen. Du kan ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Läs mer

Tre personer sitter i en soffa och pratar.

Vill du lämna in synpunkter eller klagomål?

Klicka på länken "Lämna din synpunkt" för att anmäla fel, lämna synpunkter och klagomål så bidrar du till Vallentuna kommuns förbättringsarbete. 

Du kan rapportera allt från bemötandet från din handläggare till hur maten smakar på ditt boende. 

Du kan även ladda ner appen för vår felanmälan i App Store eller Google Play om du hellre använder mobilen. Sök på "Vallentuna felanmälan".

Lämna din synpunkt

Gör felanmälan eller lämna synpunkt

Kontaktuppgifter

Mottagningstelefon

Vuxen- och funktionsvariation

Mottagningstelefonen är din första kontakt när du vill ansöka om stöd inom socialtjänstlagen eller LSS.

Telefon: 08-587 850 00 (via kommunens kontaktcenter)

Mottagningstelefonens telefontider är: 

Måndag 9-11
Tisdag 9-11
Torsdag 9-11
Fredag 9-11

Ekonomiskt bistånd

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom ekonomiskt bistånd kan du ringa personen under telefontiden: Måndag-fredag: 9-10. 

LSS

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom LSS kan du ringa personen under telefontiden: Måndagar kl. 10-11 samt torsdagar kl. 13-14.

Socialpsykiatri och Missbruk

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom socialpsykiatri har du möjlighet att ta kontakt via socialsekreterarens/handläggarens direktnummer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats