Servicebostäder LSS

Du som inte kan bo själv på grund av omfattande tillsyn- och omvårdnadsbehov, kan ansöka om bostad med särskild service. I insatsen ingår tillsyns- och omvårdnadsinsatserna samt kultur- och fritidsaktiviteter.

Det går inte att själv välja boende, utan handläggaren tilldelar en plats på ett boende baserat på behoven hos den sökande.

Hur kontaktar du oss?

Insatsen är biståndsbedömd. Vänd dig till en LSS-handläggare via kommunens kontaktcenter för mer information. 

Biståndshandläggarna har telefontid:
Måndag kl. 15‐17
Tisdag ‐ torsdag kl. 9‐11

Servicebostäder i Vallentuna

Sörgårdens servicebostad

Vi vänder oss till dig som på grund av din intellektuella funktionsnedsättning behöver extra stöd i tillvaron. Stödet är anpassat utifrån dina behov och önskemål.

Vi erbjuder

 • trygghet och service - personal finns tillgänglig dygnet runt
 • individuellt anpassat stöd för att öka din självständighet
 • planering och strukturering av din vardag
 • stöd och hjälp med vardagssysslor såsom matlagning, städning, tvätt och personlig omvårdnad
 • stöd och ledsagning vid besök hos till exempel läkare och vid habilitering
 • anhörigstöd.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till enhetschef Tove Fasth: 08-5878 5743

Telefonnummer till Sörgårdens servicebostad: 08 587 848 03 

Gullvivans servicebostad

Gullvivan riktar sig till dig med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Här erbjuder vi ett individuellt anpassat stöd utifrån dina behov och önskemål. På så sätt stärker vi dig i din förmåga att leva ett gott liv på egen hand.  

Vi erbjuder

 • trygghet och service - personal finns tillgänglig dygnet runt
 • individuellt anpassat stöd för att öka din självständighet
 • planering och strukturering av din vardag
 • stöd och hjälp med vardagssysslor
 • stöd och ledsagning
 • anhörigstöd.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till enhetschef Jim Andersson Breisch: 08 587 863 37

Telefonnummer till Gullvivans servicebostad: 08 587 857 45

Åbyängar servicebostad

Åbyängar servicebostad riktar sig till dig med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Här erbjuder vi ett individuellt anpassat stöd utifrån dina behov och önskemål. På så sätt stärker vi dig i din förmåga att leva ett gott liv på egen hand.

Vi erbjuder

 • trygghet och service - personal finns tillgänglig dygnet runt
 • individuellt anpassat stöd för att öka din självständighet
 • planering och strukturering av din vardag
 • stöd och hjälp med vardagssysslor
 • stöd och ledsagning
 • anhörigstöd.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till enhetschef Jim Andersson Breisch: 08 587 863 37

Telefonnummer till Åby Ängar servicebostad: 08 587 854 05

Servicebostäder i privat regi

Följande privata utförare har Vallentuna kommun ramavtal med för boende med särskild service för vuxna enligt LSS (1993:387) Är du i behov av en plats på en servicebostad kontaktar du din LSS-handläggare på socialförvaltningen. Där kan du också få hjälp med din ansökan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats