Serviceboende LSS

Du som på grund av en funktionsnedsättning inte kan bo i en egen bostad, kan ansöka om om insatsen "bostad med särskild service för vuxna" enligt LSS.

Insatsen är tänkt för dig som har ett omfattande behov av stöd i vardagen. Insatsen kan ges i form av gruppbostad eller servicebostad.

På denna sida kan du läsa om boendeformen Servicebostad.

Vill du i stället läsa om boendeformen gruppbostad kan du klicka på denna länk: Gruppboende LSS.

Servicebostad

De servicebostäder som finns i kommunen tillhandahålls dels av kommunens egna verksamheter, dels av privata aktörer. Det går inte att själv välja boende, utan handläggaren tilldelar en plats på ett boende baserat på behoven hos den sökande.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om de olika serviceboenderna som finns i Vallentuna kommun.

Dina rättigheter och skyldigheter i en servicebostad

Vad är en servicebostad?

En servicebostad är en lägenhet i ett vanligt hyreshus. I din servicebostad kan du få hjälp av personal som finns tillgänglig dygnet runt.

Som boende i en servicebostad kan du leva och bo själv, men med hjälp av personal för att din dag ska bli som du vill ha den.

Personalen hjälper dig bland annat med att

 • Laga mat.
 • Städa.
 • Tvätta.

Personalen finns i samma hyreshus eller i ett hus nära ditt hus.

Att bo i en servicebostad

När du bor i en servicebostad har du ett andrahandskontrakt på din hyreslägenhet. Vallentuna kommun är din hyresvärd. Om du förstör något i lägenheten kan det betyda att du måste betala pengar till Vallentuna kommun.

Som hyresgäst får du till exempel

 • Möblera och se till att du har det du behöver i din lägenhet.
 • Inte störa dina grannar när det är dags att sova.
 • Bestämma själv vem du vill bjuda in i din lägenhet.

Du har ett ansvar

Du har ett eget ansvar för ditt boende. Personal finns i närheten för att hjälpa dig. De hjälper dig att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är du som bestämmer vad personalen ska hjälpa dig med.

Du ska vistas i din servicebostad minst 14 dagar i månaden. Du har ett ansvar att din lägenhet är städad. Har du en uteplats eller en balkong har du ansvar att den också ska vara städad. Du kan få stöd av personalen att ta hand om din bostad. Vad du ska få hjälp med, bestämmer du tillsammans med personalen.

Om du planerar att vara borta under en period från servicebostaden ska du meddela personalen i förtid så att de känner till det.

Grannar

Du har grannar som bor i egna servicebostäder. Dina grannar bor i samma hyreshus som du, eller i ett hyreshus i närheten av där du bor. Du och dina grannar kan träffas i en gemensam lokal, när den gemensamma lokalen är öppen. I lokalen kan du också träffa personalen. Du bestämmer själv om du vill vara i den gemensamma lokalen eller inte.

Du är med och bestämmer

Hur det är att bo i en servicebostad beror mycket på hur du själv vill ha det. Du och dina grannar har tillgång till en gemensamhetslokal, när den lokalen är öppen. Du bestämmer själv om du vill vara med på aktiviteter i den gemensamma lokalen.

Mat och måltider

Du handlar och lagar din egen mat när du bor i en servicebostad. Du kan få stöd av personalen med att handla och laga mat. Ibland erbjuder personalen måltider eller fika för dig och dina grannar. Då får du betala för den måltid/fika som du vill ha.

Fritid

Den tid på dygnet som du inte har skola, daglig verksamhet eller en annan form av sysselsättning kallas fritid. Det är den tid som du bestämmer över själv. Då har du möjlighet att göra olika aktiviteter. Du bestämmer själv om du vill göra något ensam eller tillsammans med andra. Personalen stödjer dig i det du vill göra.

På din fritid kan du bland annat

 • Lyssna på musik.
 • Vila.
 • Gå promenader.
 • Se på tv.

Under din fritid har du samtidigt ett ansvar att sköta ditt hem och se till att din lägenhet städas och att dina kläder tvättas.

Träffa vänner på din fritid

Om du ska träffa vänner eller familj är det bra om du försöker göra det när du inte har planerad tid med personal.

Gemensamma aktiviteter

Ibland ordnas det gemensamma aktiviteter för dig och dina grannar. Du väljer själv om du vill delta eller inte. Har du idéer på gemensamma aktiviteter kan du komma med förslag på aktiviteter till personalen.

Transport

Personalen kan stödja dig vid olika resor för aktiviteter. Personal får inte skjutsa dig i sina privata bilar. Servicebostaden kan ordna resor vid olika gemensamma aktiviteter. Exempelvis att ni tillsammans åker i en mindre buss.

Turbundna resor

Du har rätt att ansöka om turbundna resor till och från din skola eller dagliga verksamhet. Du kontaktar din biståndshandläggare om du vill ansöka om turbundna resor. Det är gratis för dig att använda dig av turbundna resor. Turbundna resor baseras på vilket behov du har.

Färdtjänst

Om du inte går i skola eller på en daglig verksamhet och ändå har behov av resa finns möjlighet att ansöka om färdtjänst. Du får betala för att åka färdtjänst. Du ansöker om färdtjänst hos Region Stockholm. Kontakta kommunens kontaktcenter för mer information. Nu når dem via telefon 08 587 850 00.

Husdjur

Om du kan ta hand om ditt husdjur är det tillåtet att ha husdjur i din servicebostad. Kan du inte ta hand om ditt husdjur själv är husdjur inte tillåtet i din servicebostad.

Stöd av personal

Som hyresgäst i en servicebostad får du stöd av personal. Personalen stöttar dig så att du ska känna dig så självständig som möjligt. Stödet bestämmer du, tillsammans med personalen, i förväg. Det är du som bestämmer hur stödet i din vardag ska se ut.

Personalen hjälper bland annat dig med

 • Att sköta ditt hem.
 • Att ordna rutiner för att du kan få en bra dag.
 • Att planera måltider.
 • Att planera inköp, som mat och kläder med mera.
 • Kontakten med dina anhöriga, god man och vänner.

Stödperson

Du har minst en stödperson från personalgruppen när du bor i en servicebostad.

Stödpersonen ska stödja dig i kontakt med

 • God man.
 • Sjuksköterska.
 • Arbetsterapeut.
 • Vårdcentral.
 • Skola.
 • Daglig verksamhet.
 • Personer som är viktiga för dig.

Samordnare och enhetschef

För varje servicebostad finns det en samordnare. Samordnaren finns fysiskt på plats varje dag och finns tillgänglig för stöd och frågor. För varje servicebostad finns en enhetschef som är ansvarig för servicebostaden.

Din säkerhet

Personalen har ett ansvar att tänka på säkerhetsrisker. Du får till exempel inte låta någon sova över hos dig utan att meddela personalen. Om det skulle uppstå en brand ska personalen veta hur många som finns i servicebostaden. Vid akuta situationer på natten finns det möjlighet att kontakta personalen.

Tillträde till din bostad

Ingen får gå in i din lägenhet utan din tillåtelse när du inte är hemma. Ett undantag är om det har hänt något viktigt. Om du till exempel har en vattenläcka i din bostad får fastighetsskötaren gå in i din lägenhet utan din tillåtelse. Det kan också handla om en akutsituation där personalen måste gå in i din lägenhet med nyckel. Personalen är alltid två stycken i en sådan situation.

Personalen kan till exempel också behöva gå in i din lägenhet ihop med en hantverkare. För det krävs det en överenskommelse med dig.

Dina grannar får också stöd av
personalen

Personalen på serviceboendet finns till för dig och dina grannar. Det innebär att personalen ibland hjälper din granne samtidigt som du behöver stöd. Är ditt behov inte akut får du då vänta på din tur.

Tystnadsplikt

Personalen i servicebostaden har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta uppgifter om dig till andra personer om du inte vill det. De får inte heller berätta något för din familj, dina vänner eller god man om du inte vill det.

Personal som arbetar i servicebostad får prata med varandra om ditt behov av stöd. Det gör de för att du ska få det stöd du behöver.

Undantag från tystnadsplikten kan i princip bara brytas om

 • När du själv går med på det, lämnar samtycke.
 • Om vi får information om ett allvarligt brott.

Vi är alltid skyldiga att anmäla till annan myndighet om barn far illa.

Dokumentation

Personalen måste enligt lag dokumentera. Det betyder att personalen skriver ner det som är viktigt för stödet du får. Det gör personalen för att du ska få det stöd du behöver.

Du har rätt att läsa det personalen skriver om dig. Om du vill göra det ska du prata med enhetschefen. Du bestämmer om du vill att anhöriga eller god man ska få läsa det som personalen har skrivit om dig.

Dina personuppgifter

Vill du veta hur Vallentuna kommuns arbetar med personuppgifter kan du klicka på denna länk: Personuppgifter.

Du kan också fråga din biståndshandläggare om hur Vallentuna kommun arbetar med personuppgifter.

Hälso- och sjukvård, rehabilitering

För att du ska må bra, finns det möjlighet att träffa

 • Sjuksköterska.
 • Arbetsterapeut.
 • Sjukgymnast.

De tillhör Vallentunas sjukvårdsenhet inom LSS. De kan ge dig stöd när det gäller behandling, träning och rehabilitering.

Personalen på servicebostaden har ofta kontakt med Hälso- och sjukvårdsenheten för din skull.

Ekonomi

Hyra

Du betalar hyra för din lägenhet. Vad din hyra är beror bland annat på hur stor din lägenhet är. Hyran ska betalas i tid varje månad.

Mat

Du betalar själv för den mat du vill äta. Ibland lagar vi mat tillsammans, och då betalar du och dina grannar för den gemensamma måltiden.

Gåvor och lån

Personal får inte ta emot gåvor eller pengar från dig. Personal får inte låna pengar eller köpa någonting av dig.

Hantering av pengar

Personalen på servicebostaden kan i vissa fall stödja dig i att ta hand om pengar till mat och aktiviteter.

God man

Behöver du stöd med att betala räkningar, söka bidrag eller teckna avtal måste du skaffa en god man. En god man hjälper dig att ta hand om dina pengar.

Det är du tillsammans med en handläggare på Överförmyndarnämnden i Stockholm Norrort som utser en god man åt dig. Du ringer till Sollentuna kommun om du vill få kontakt med Överförmyndarnämnden i Norrort. Telefonnumret till Sollentuna kommun är: 08 579 210 00.

Resor vid aktiviteter

Du betalar dina egna resekostnader själv om du och dina grannar åker på en aktivitet tillsammans. Vid egna aktiviteter betalar du själv dina resekostnader. Följer personal med dig på en aktivitet, betalar verksamheten för personalens resa.

Om du undrar över något

Du kan alltid vända dig till personalen med dina frågor. Du kan också prata med enhetschefen eller din biståndshandläggare.

 

Servicebostäder i Vallentuna kommun

Hur går en ansökan till inom LSS och SoL?

Har du en funktionsvariation kan du och din familj ansöka om hjälp och stöd från kommunen. Du kan ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Läs mer

Tre personer sitter i en soffa och pratar.

Vill du lämna in synpunkter eller klagomål?

Klicka på länken "Lämna din synpunkt" för att anmäla fel, lämna synpunkter och klagomål så bidrar du till Vallentuna kommuns förbättringsarbete. 

Du kan rapportera allt från bemötandet från din handläggare till hur maten smakar på ditt boende. 

Du kan även ladda ner appen för vår felanmälan i App Store eller Google Play om du hellre använder mobilen. Sök på "Vallentuna felanmälan".

Lämna din synpunkt

Gör felanmälan eller lämna synpunkt

Kontaktuppgifter

Mottagningstelefon

Vuxen- och funktionsvariation

Mottagningstelefonen är din första kontakt när du vill ansöka om stöd inom socialtjänstlagen eller LSS.

Telefon: 08-587 850 00 (via kommunens kontaktcenter)

Mottagningstelefonens telefontider är: 

Måndag 9-11
Tisdag 9-11
Torsdag 9-11
Fredag 9-11

Ekonomiskt bistånd

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom ekonomiskt bistånd kan du ringa personen under telefontiden: Måndag-fredag: 9-10. 

LSS

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom LSS kan du ringa personen under telefontiden: Måndagar kl. 10-11 samt torsdagar kl. 13-14.

Socialpsykiatri och Missbruk

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom socialpsykiatri har du möjlighet att ta kontakt via socialsekreterarens/handläggarens direktnummer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats