Start / Omsorg och hjälp / Resor och transporter och besök / Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är folkbokförd i Vallentuna och har mycket svårt att gå kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad har möjlighet att:

  • Använda parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade
  • Parkera upp till 3 timmar på platser med parkeringsförbud

Tillståndet är personligt

  • Du får bara använda ditt beviljade tillstånd som förare när du själv kör bilen.
  • Har du beviljats tillstånd som passagerare får det endast användas när du medföljer som passagerare och behöver förarens hjälp att förflytta dig utanför bilen.
  • För att parkeringstillståndet ska gälla måste hela tillståndet i original vara synligt utifrån. Placera det gärna på vindrutans högra sida för att underlätta för parkeringsvakter.
  • Tillstånd som missbrukas kan återkallas.

 

 

Så här ansöker du

Du kan antingen fylla i blanketten direkt i datorn, skriv sedan ut blanketten och underteckna den. Alternativt att blanketten beställs på tfn 08-587 850 00 eller via e-post kommun@vallentuna.se

För att kunna utfärda ett parkeringstillstånd behövs både ansökan och läkarintyg vid helt ny ansökan.
Är det en förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd, se ditt senaste beslut.

Både ansökningsblankett och läkarintyg kan lämnas till kontaktcenter alternativt skickas till:

Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna 

Den genomsnittliga handläggningstiden är ca 2-3 veckor.

Söker du som passagerare ska det framgå vilka behov av hjälp du behöver utanför fordonet.

Vid förlängning

Du ansöker med samma ansökningsblankett och i ditt senaste beslut står det om du ska bifoga med ett läkarintyg.

Behöver inte lämna in nytt fotografi om du inte har förändrats märkbart från tidigare foto.

Hur länge gäller tillståndet

Det gäller under en viss tidsperiod, dock max fem år. När tillståndet ska förnyas kan det eventuellt behövas ett nytt utlåtande från läkare.

Vart hämtar jag tillståndet

Tillståndet måste i de flesta fall hämtas av den sökande personligen för att identitet, foto och namnteckning ska kunna styrkas.

Tillståndet hämtar du på kontaktcenter som ligger i Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna

Kontaktcenters öppettider

 

Övrig information

De grundläggande reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade och tillståndsgivningen regleras i Trafikförordningen (TRF 1998:1276) 13 kap 8§, respektive transportstyrelsens bestämmelser (TSF 2009:73 ändrad genom TSF 2016:19).

Självservice

Här hittar du ansökningsblanketter till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Frågor och svar

Om du reser utomlands

Ditt tillstånd gäller även i de flesta europeiska länder. Kontakta handikapporganisationerna eller landets ambassad för mer information.

Regler vid parkering med parkeringstillstånd

Regler vid parkering med parkeringstillstånd

Besökare i Stockholm stad

• Avgift ska betalas på avgiftsbelagda parkeringsplatser och på parkeringsplats som är reserverade för rörelsehindrade med tilläggstavla "Avgift".


• Det är möjligt att ansöka om en reducerad parkeringsavgift som betalas per år. Avgiften ger dig, tillsammans med parkeringstillståndet, rätt att parkera på avgiftsbelagda p-platser på gatumark inom Stockholms stad.

 

Reducering av P-avgift

Det är ditt ansvar att ta reda på om det finns en reducering av p-avgift i en annan kommun.
Då det kan skilja sig från kommun till kommun.

Lokala föreskrifter - Vad menas med det?

De lokala föreskrifterna för handikapptillstånd kan skilja sig från kommun till kommun.

Du får själv vända dig till respektive kommun och höra vad som gäller, alternativt gå in på den kommunens hemsida och titta.

Ex. i en kommun kanske du får stå 5 timmar på en handikapps plats, medan i en annan kommun är det 3 timmar.

 

Besökare i Stockholm stad - Reducerad avgift

Det är möjligt för alla med ett gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, att ansöka om en reducerad parkeringsavgift, bestämd till 250 kronor/år som betalas via faktura.

Du betalar ingen ytterligare avgift när du parkerar. Anmäl registreringsnummer på de fordon som du brukar använda. Parkeringsvakterna kontrollerar att den reducerade avgiften är gällande via bilens registreringsnummer

Avgiften ger dig, tillsammans med parkeringstillståndet och anmält fordon rätt att parkera på avgiftsbelagda p-platser samt parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade. Avgiften gäller på gatumark inom Stockholms stad. Den gäller inte på tomtmark eller i garage.

Tänk på att inte alla områden i staden har avgiftsbelagda parkeringsplatser och att avgiften varierar. Fundera över ditt behov.

Ansökan om reducerad parkeringsavgift hos Stockholm stad

Skicka din ansökan till:

Kontaktcenter Stockholm, Parkeringstillstånd
Box 7005
121 07, Stockholm

Vid frågor - Kontakta Stockholm stad

 

Tappat tillstånd

Vid tappat tillstånd måste en polisanmälan för det borttappade tillståndet göras, posta alternativt mejla in en kopia på polisanmälan till oss. Ett nytt tillstånd utfärdas när polisanmälan har inkommit till oss.

 

Stulet tillstånd

Vid stulet tillstånd måte sen polisanmälan för det borttappade tillståndet göras, posta alternativt mejla in en kopia på polisanmälan till oss. Ett nytt tillstånd utfärdas när polisanmälan har inkommit till oss.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats