Start / Omsorg och hjälp / Resor och transporter och besök / Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

källa:Transportstyrelsen

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

  • För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.
  • Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Frågor om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas.

Hur ansöker jag?

Ansökningsblankett och läkarintyg skickas eller lämnas till den kommun där du är folkbokförd. Fyll i blanketten direkt i datorn, skriv sedan ut blanketten på papper och underteckna den. Blanketten kan även beställas på tfn 08-587 850 00 eller via e-post till samhällsbyggnadsförvaltningen. Genomsnittlig handläggningstid är ca 2-3 veckor.

Till blanketten ska ett läkarintyg bifogas. Söker du som passagerare ska det  framgå vilka behov av hjälp du behöver utanför fordonet.

Tillståndet måste i de flesta fall hämtas av den sökande personligen för att identitet, foto och namnteckning ska kunna styrkas.

Hur länge gäller det?

Det gäller under en viss tidsperiod, dock max fem år. När tillståndet ska förnyas behövs ett nytt utlåtande från läkare.

Mer information

De grundläggande reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade och tillståndsgivningen regleras i Trafikförordningen (TRF 1998:1276) 13 kap 8§, respektive transportstyrelsens bestämmelser (TSF 2009:73 ändrad genom TSF 2016:19).

 

Självservice

Här hittar du ansökningsblanketter till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats