Färdtjänst

Du som har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel kan få resa med färdtjänst. För att beviljas färdtjänst krävs enligt lagen att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken, att funktionsnedsättningen ska vara bestående (minst tre månader eller längre) samt att du är folkbokförd i Stockholms län.

Det är Färdtjänstnämnden i Region Stockholm som beslutar om färdtjänsttillstånd. Behovet av ledsagare under färdtjänstresa prövas av Färdtjänstnämnden.

Så ansöker du om färdtjänst

I allmänhet krävs ett läkarintyg som styrker det medicinska behovet. Vid ögonsjukdom och psykiatrisk sjukdom krävs ett intyg från specialistläkare.

 1. Ta kontakt med din behandlande läkare/husläkare för att få ett färdtjänstintyg.
 2. Läkarintyget skickas av läkaren eller dig själv till färdtjänsthandläggaren i den kommun där du är folkbokförd. Efter att läkarintyget inkommit till kommunen, skickar färdtjänsthandläggaren ett informationsbrev till dig tillsammans med en ansökningsblankett. Om det är du själv som ska skicka in läkarintyget skickar du som är folkbokförd i Vallentuna till adressen:

  Färdtjänst
  Vallentuna kommun
  186 86 Vallentuna

 3. När du fått ditt informationsbrev tar du kontakt med färdtjänsthandläggaren för att boka en tid för ett samtal. Samtalet syftar till att utreda ditt behov av färdtjänst. Vid nyansökan skall även ett fotografi bifogas.
 4. Din hemkommun fattar inte beslut om din ansökan av färdtjänst utan det gör Färdtjänstnämnden i Region Stockholm. Alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och fotografi) till Färdtjänsten på Trafikförvaltningen.
 5. Trafikförvaltningen fattar beslut om du får färdtjänst och skickar hem beslutet till dig.
 6. Om du blir beviljad färdtjänst, kommer ditt personliga färdtjänstkort på posten inom en vecka. Först när du har fått ditt färdtjänstkort kan du resa.

Om du behöver göra någon ändring i ditt befintliga färdtjänsttillstånd, så kontaktar du färdtjänsthandläggaren i din kommun för mer information. Det gäller om du till exempel har behov av att resa med specialfordon, sitta i framsätet i bilen, eller måste ha med ledsagare.

Om du har frågor?

Undrar du över vilka regler som gäller för färdtjänst, resealternativ, priser och förlust av kort vänder du dig till Färdtjänsten i Stockholm.

Färdtjänsten i Stockholms webbplats

Du kan även kontakta Färdtjänstens kundservice på tfn: 08-720 80 80 mellan kl. 07-20 på helgfria vardagar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats