Färdtjänst

Du som har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel kan få resa med färdtjänst. För att beviljas färdtjänst krävs enligt lagen att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken, att funktionsnedsättningen ska vara bestående (minst tre månader eller längre) samt att du är folkbokförd i Stockholms län.

Det är Färdtjänstnämnden i Region Stockholm som beslutar om färdtjänsttillstånd. Färdtjänst beviljas vanligen för en viss tidsperiod och färdtjänstresorna samplaneras. Behovet av ledsagare under färdtjänstresa prövas av Färdtjänstnämnden.

Så ansöker du om färdtjänst

I allmänhet krävs ett läkarintyg som styrker det medicinska behovet. Vid ögonsjukdom och psykiatrisk sjukdom krävs ett intyg från specialistläkare.

  1. Ta kontakt med din behandlande läkare/husläkare för att få ett färdtjänstintyg.
  2. Läkarintyget skickas till färdtjänsthandläggaren i den kommun där du är folkbokförd. Efter att läkarintyget inkommit till kommunen, skickar färdtjänst handläggaren ett informationsbrev till dig tillsammans med en ansökningsblankett.
  3. Du kommer att träffa en färdtjänsthandläggare som utreder din funktionsnedsättning och din förmåga att resa med kollektivtrafik. Den ifyllda ansökningsblanketten tar du med dig till besöket. Vid nyansökan skall även ett fotografi bifogas.
  4. Alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och fotografi) skickas från din hemkommun till Färdtjänstnämnden där man fattar beslut om färdtjänsttillstånd.
  5. Om du behöver göra någon ändring i ditt befintliga färdtjänsttillstånd, så kontaktar du färdtjänsthandläggaren i din kommun för mer information. Det gäller om du till exempel har behov av att resa med specialfordon, sitta i framsätet i bilen, eller måste ha med ledsagare.

Om du har frågor?

Om du har frågor kring färdtjänst är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter och be att få prata med en färdtjänsthandläggare. Du når kommunens kontaktcenter på telefonnummer: 08 587 850 00.

Mer information om färdtjänst

Mer information om regler, resealternativ, priser och förlust av kort hittar du på färdtjänstens webbplats: www.fardtjansten.sll.se eller kontakta Färdtjänstens kundservice på tfn: 08-720 80 80 mellan kl. 07-17 på vardagar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats