Start / Omsorg och hjälp / Hjälp i hemmet / Hemhjälp, hemtjänst

Hemhjälp, hemtjänst

Hemtjänst och hushållsnära tjänster är till för dig som behöver omsorg, stöd och service i det egna hemmet. 

Det kan exempelvis bestå av:

  • Personlig omvårdnad
  • Serviceinsatser i form av städning, tvätt, inköp och andra hushållsgöromål 
  • Hjälp kring mathållning och matdistribution
  • Trygghetslarm
  • Ledsagning
  • Tillsyn

Service- och omvårdnadsinsatser utförs av Vallentuna kommuns hemtjänst eller av entreprenörer till kommunen. Du kan själv välja vilken utförare du vill ha. Hemtjänst är behovsprövat och avgiftsbelagt.

Behöver du hjälp under Corona-pandemin?

Behöver du prata med någon en stund, få hjälp med information, handla mat och medicin eller ta en promenad på behörigt avstånd? Då kan du få hjälp av frivilliga ideella organisationer i Vallentuna.

Här kan du ange dina kontaktuppgifter och vad du behöver hjälp med.

Om du behöver hjälp med att fylla i formuläret ovan så kan du kontakta vårt Kontaktcenter på telefon 08-587 850 00, vardagar kl. 08-18.

Vanliga frågor och svar om hemtjänst

Finns det kundval (LOV) inom hemtjänst?

Ja, i Vallentuna kommun finns kundval enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten sedan 1 januari 2010.

Service- och omvårdnadsinsatser utförs av Vallentuna kommuns hemtjänst eller av entreprenörer till kommunen. I Vallentuna kommun finns kundval enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Du har alltså rätt att själv välja vilken utförare du vill ha. 

Särskilda insatser med undantag från LOV

Det finns vissa undantag från möjligheten att välja utförare. Nedanstående insatser ingår inte i kundvalet, utan utförs av Vallentuna kommuns hemtjänst:

  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Hemtjänstinsatser nattetid
  • Avlösarservice

 

Är hemtjänst avgiftsbelagt?

Ja, hemtjänst är behovsprövat och avgiftsbelagt. Det är samma taxa som gäller oavsett om du väljer Vallentuna kommuns hemtjänst eller en av de godkända privata utförarna.

Hur väljer du hemtjänstutförare?

I Vallentuna kommun finns kundval enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten sedan 1 januari 2010. För att bli godkänd måste utföraren uppfylla ett antal krav som socialnämnden har beslutat om. På så sätt kan du vara säker på att den omvårdnad och service du får håller en hög kvalitet.

Vilka hemtjänstutförare du kan välja mellan kan du se nedan via navigationsblocken.

Kan du välja olika utförare för omvårdnad- och serviceinsatser?

Hemtjänstinsatserna är indelade i omvårdnad och service. Vissa utförare kommer att erbjuda båda delarna, och andra endast någon av dem. Du kan välja en utförare för omvårdnadsinsatser och en annan för serviceinsatser om du så önskar.

Hur ansöker du om hemtjänst?

När du har bestämt vilken utförare du vill anlita för din hemtjänst kontaktar du din biståndshandläggare vid äldreenheten via kontaktcentret. Du når dem på telefon: 08 587 850 00.

Biståndshandläggarna har telefontid:
Måndag: kl. 13-14
Tisdag-fredag: kl. 09.00-10.00

Du kan bara välja utförare (företag), inte en speciell person. Den utförare som du väljer kommer att ansvara för dina beviljade insatser. Det är samma taxa som gäller oavsett om du väljer Vallentuna kommuns hemtjänst eller en av de godkända privata utförarna.

Kontaktuppgifter

Mottagningstelefon

Äldreenheten

Telefontid:
Måndag: kl. 13-14
Tisdag-fredag: kl. 09.00-10.00

Telefon: 08-587 850 00(via kontaktcentret)

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats