Start / Omsorg och hjälp / Hjälp i hemmet / Hemhjälp, hemtjänst

Hemhjälp, hemtjänst

Hemtjänst och hushållsnära tjänster är till för dig som behöver omsorg, stöd och service i det egna hemmet. 

Det kan exempelvis bestå av:

  • Personlig omvårdnad
  • Serviceinsatser i form av städning, tvätt, inköp och andra hushållsgöromål 
  • Hjälp kring mathållning och matdistribution
  • Trygghetslarm
  • Ledsagning
  • Tillsyn

Service- och omvårdnadsinsatser utförs av Vallentuna kommuns hemtjänst eller av entreprenörer till kommunen. Du kan själv välja vilken utförare du vill ha. Hemtjänst är behovsprövat och avgiftsbelagt.

Vanliga frågor och svar om hemtjänst

Finns det kundval (LOV) inom hemtjänst?

Ja, i Vallentuna kommun finns kundval enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten sedan 1 januari 2010.

För att bli godkänd måste utföraren uppfylla ett antal krav som socialnämnden har beslutat om. På så sätt kan du vara säker på att den omvårdnad och service du får håller en hög kvalitet.

Service- och omvårdnadsinsatser utförs av Vallentuna kommuns hemtjänst eller av entreprenörer till kommunen. I Vallentuna kommun finns kundval enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Du har alltså rätt att själv välja vilken utförare du vill ha. 

Särskilda insatser med undantag från LOV

Det finns vissa undantag från möjligheten att välja utförare. Nedanstående insatser ingår inte i kundvalet, utan utförs av Vallentuna kommuns hemtjänst:

  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Hemtjänstinsatser nattetid
  • Avlösarservice

Är hemtjänst avgiftsbelagt?

Ja, hemtjänst är behovsprövat och avgiftsbelagt. Det är samma taxa som gäller oavsett om du väljer Vallentuna kommuns hemtjänst eller en av de godkända privata utförarna.

Hur väljer du hemtjänstutförare?

I Vallentuna kommun finns kundval enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten sedan 1 januari 2010.

Från 1 mars 2022 har du samtidigt möjlighet att välja hemtjänstutförare utifrån var du bor i kommunen. För att se vilka hemtjänstutförare du kan välja mellan, klicka på rubriken "Hemtjänstutförare i Vallentuna" längre ner på sidan.

Hur ansöker du om hemtjänst?

När du har bestämt vilken utförare du vill anlita för din hemtjänst kontaktar du din biståndshandläggare vid äldreenheten via kontaktcentret. Du når dem på telefon: 08 587 850 00.

Du kan bara välja utförare (företag), inte en speciell person. Den utförare som du väljer kommer att ansvara för dina beviljade insatser. Det är samma taxa som gäller oavsett om du väljer Vallentuna kommuns hemtjänst eller en av de godkända privata utförarna.

Kontaktuppgifter

Äldreenheten

Du når äldreenheten genom kommunens Kontaktcenter på telefon: 08-587 850 00

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats