Start / Omsorg och hjälp / Hjälp i hemmet / Hemhjälp, hemtjänst

Hemtjänst

Hemtjänst och hushållsnära tjänster är till för dig som behöver omsorg, stöd och service i det egna hemmet. 

Det kan exempelvis bestå av:

  • Digital trygghetstillsyn
  • Personlig omvårdnad
  • Serviceinsatser i form av städning, tvätt, inköp och andra hushållsgöromål 
  • Hjälp kring mathållning och matdistribution
  • Trygghetslarm
  • Ledsagning
  • Fysiskt tillsynsbesök 

Service- och omvårdnadsinsatser utförs av Vallentuna kommuns hemtjänst eller av entreprenörer till kommunen. Du kan själv välja vilken utförare du vill ha. Hemtjänst är behovsprövat och avgiftsbelagt.

Tillfällig vistelse i Vallentuna kommun

Så här ansöker du

För att göra en ansökan om hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Vallentuna kommun behöver du fylla i en blankett.

Du hittar blanketten genom att klicka på länken "Beställning av hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Vallentuna Kommun".

Mer information

Mer information om hur du går till väga i din ansökan om tillfällig vistelse i Vallentuna, läs mer under rubrikerna här nedan.

Förbered din ansökan om tillfällig vistelse i tid

Inför vistelse i Vallentuna kommun behöver samtliga underlag komma in i god tid, senast 2 veckor innan vistelsen. Detta för att utförarna ska få en möjlighet att planera in insatserna.

Hemtjänst

Beställning ska göras via beställningsblankett "Beställning av hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Vallentuna Kommun" som du hittar längre ner på denna sida.

Skicka in din ansökan

Beställning, Aktuell utredning, bedömning och beslut ska bifogas och skickas till kommunen på följande adress:

Vallentuna Socialförvaltningen
Äldreenheten
186 86 Vallentuna

Inkorrekt ifyllda blanketter och/eller saknade uppgifter i underlaget kan fördröja uppstart av insatserna.

Kundval

I Vallentuna kommun finns kundval inom hemtjänsten vilket betyder att kund utöver kommunens hemtjänst kan välja mellan privata företag. 

Läs mer om vilka hemtjänstutförare det finns i Vallentuna genom att klicka på länken: Hemtjänstutförare i Vallentuna.

Fakturering hemtjänst

Vallentuna kommun fakturerar bosättningskommunen, månadsvis i efterskott enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Bosättningskommunen debiterar kund för hemtjänstavgift.

Hemsjukvård

Under vistelsen är du/din hemkommun ansvarig för att se till att mediciner, läkemedelslistor etc. finns medskickat så det räcker under hela vistelsen. Kontakta din vårdkontakt i hemkommunen för svar på dessa frågor.

Hjälpmedel

Om hjälpmedel behövs för att kunna utföra hjälpinsatser under din vistelse i Vallentuna kommun, så som till exempel rullstol, rullator, säng eller lift är du själv ansvarig för att dessa finns. Kontakta din vårdkontakt i hemkommun för svar på dessa frågor.

Ersättning Hemtjänst

För att ta del av Vallentuna kommuns hemtjänstpeng, klicka på denna länk: Ersättning hemtjänst.

 

Vill du lämna in synpunkter eller klagomål?

Klicka på länken "Lämna din synpunkt" för att anmäla fel, lämna synpunkter och klagomål så bidrar du till Vallentuna kommuns förbättringsarbete. 

Du kan rapportera allt från bemötandet från din handläggare till hur maten smakar på ditt boende. 

Du kan även ladda ner appen för vår felanmälan i App Store eller Google Play om du hellre använder mobilen. Sök på "Vallentuna felanmälan".

Lämna din synpunkt

Gör felanmälan eller lämna synpunkt

Vanliga frågor och svar om hemtjänst

Finns det kundval (LOV) inom hemtjänst?

Ja, i Vallentuna kommun finns kundval enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten sedan 1 januari 2010.

För att bli godkänd måste utföraren uppfylla ett antal krav som socialnämnden har beslutat om. På så sätt kan du vara säker på att den omvårdnad och service du får håller en hög kvalitet.

Service- och omvårdnadsinsatser utförs av Vallentuna kommuns hemtjänst eller av entreprenörer till kommunen. I Vallentuna kommun finns kundval enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Du har alltså rätt att själv välja vilken utförare du vill ha. 

Särskilda insatser med undantag från LOV

Det finns vissa undantag från möjligheten att välja utförare. Nedanstående insatser ingår inte i kundvalet, utan utförs av Vallentuna kommuns hemtjänst:

  • Trygghetslarm nattetid
  • Hemtjänstinsatser nattetid

Är hemtjänst avgiftsbelagt?

Ja, hemtjänst är behovsprövat och avgiftsbelagt. Det är samma taxa som gäller oavsett om du väljer Vallentuna kommuns hemtjänst eller en av de godkända privata utförarna.

Hur väljer du hemtjänstutförare?

I Vallentuna kommun finns kundval enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten sedan 1 januari 2010.

Från 1 mars 2022 har du samtidigt möjlighet att välja hemtjänstutförare utifrån var du bor i kommunen. För att se vilka hemtjänstutförare du kan välja mellan, klicka på rubriken "Hemtjänstutförare i Vallentuna" längre ner på sidan.

Hur ansöker du om hemtjänst?

När du har bestämt vilken utförare du vill anlita för din hemtjänst kontaktar du din biståndshandläggare vid äldreenheten via kontaktcentret. Du når dem på telefon: 08 587 850 00.

Du kan bara välja utförare (företag), inte en speciell person. Den utförare som du väljer kommer att ansvara för dina beviljade insatser. Det är samma taxa som gäller oavsett om du väljer Vallentuna kommuns hemtjänst eller en av de godkända privata utförarna.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter Äldreenheten

Du når äldreenheten genom kommunens Kontaktcenter på telefon: 08-587 850 00

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats