Väsen

I LIKE ”Väsen” får eleverna möta folktrons väsen genom det muntliga berättandet. Barnen får lyssna till berättelser om olika väsen men även öva sig i att berätta.

Att lyssna till det muntliga berättandet övar eleverna i att visualisera och fantisera, det stärker deras språkutveckling och uppmuntrar till ett aktivt lyssnande. Eleverna kommer själva att vara aktiva genom övningar i berättande samt i samtal om de väsen som tas upp vid varje träff.

Kopplas till läroplanen i svenska årskurs 1-3, muntligt berättande och presentationer.

Arrangör: Vallentuna bibliotek

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats