Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Bällstabergsskolan firar 20 år och höga studieresultat!

Bällstabergsskolan firar 20 år och höga studieresultat!

Den 9 november firade Bällstabergsskolan 20 år! 

Alla elever och personal på skolan passade även på att fira att de fyra år i rad haft högst meritvärde för elever i åk 9 bland kommunens kommunala grundskolor. 

Bild på en scenUnder firandet på skolan arrangerades det föreställning med Trollkarlen Leif Olberius. Alla skolans 500 elever var samlade i den fina idrottshallen som även är fullt utrustad med scen och ljud för att ha olika typer av föreställningar. På kvällen bjöds det in till jubileums-middag med god mat och underhållning.

Dagen bestod även av olika aktiviteter för alla elever från Förskoleklass till åk 9 med fokus på samarbete. Allt ifrån memory, labbövningar, ansiktsmålning och kluriga utmaningar. Eleverna gick runt i lag som bestod av några yngre och några äldre elever. De yngre eleverna fick alltid pröva först och de äldre eleverna fick i uppgift att visa och ge instruktioner till de yngre eleverna i syfte att öva på att leda och ta ansvar.Porträttbild på en man och en kvinna

- Vi har arbetat mycket med att teama ihop personalen och nu är det fokus på att teama ihop eleverna, säger säger rektor Marie Louise Yllner- Geuken.

På bilden: Rektor Marie Louise Yllner- Geuken och Skolkoordinator Daniel Wahlfried som tillsammans med all övrig personal arrangerat jubileumsdagen för eleverna.

Höga studieresultat

Bällstabergsskolan har en hög andel behöriga lärare och det som utmärker Bällstabergsskolan är de senaste årens utvecklingsarbete med tydlig fokus att förbättra och utveckla undervisningen. Skolan arbetar systematiskt för att i de lägre årskurserna lägga grunden för goda studieresultat längre fram. Skolan har arbetat medvetet kring läroplanens område Trygghet och studiero, där lärargruppen tar ett aktivt ansvar att driva utvecklingen framåt.

- Det goda resultaten beror på hårt arbete av personalen som är driven och engagerad och som hela tiden vill utveckla och förbättra undervisningen. Vi arbetar med att utveckla strukturer och ledarskapet i klassrummet. Självklart beror det även på våra härliga elever, säger rektor Marie Louise Yllner- Geuken.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats