Välkommen till Bällstabergsskolan

Den moderna skolan

Vi är en kommunal F–9-skola i södra Vallentuna med cirka 470 elever. Kunskap skapas på olika sätt i olika sammanhang och våra pedagogiska lärmiljöer är extra betydelsefulla. Våra klassrum är utrustade med moderna hjälpverktyg och eleverna har tillgång till läsplatta som pedagogiskt redskap i undervisningen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats