Välkommen till Bällstabergsskolan

Den moderna skolan

Vi är en kommunal F–9-skola i södra Vallentuna med cirka 500 elever. Kunskap skapas på olika sätt i olika sammanhang och våra pedagogiska lärmiljöer är extra betydelsefulla. Våra klassrum är utrustade med moderna hjälpverktyg och eleverna har tillgång till Ipad som pedagogiskt redskap i undervisningen.

Har ni frågor om vår skola? Varmt välkommen att kontakta oss!

Vad sägs om vår skola?

"Mitt mål är att utbilda barn och elever till framtidens samhällsmedborgare som trygga, demokratiska och ansvarskännande människor i ett hållbart samhälle".

Välkommen till Bällstabergsskolan!
Marie-Louise Yllner-Geuken, Rektor Bällstabergsskolan

 

Läs mer...

Elever på Bällstabergsskolan
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats