Välkommen till Bällstabergsskolan

På Bällstabergsskolan har vi som mål att varje elev ska nå så goda studieresultat som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och med hjälp av kompetenta lärare.

Vi arbetar för att eleverna ska känna sig trygga i skolan, ha tillit och motivation i sitt skolarbete, lära sig ta ansvar och samarbeta. Vi ger våra elever verktyg för att vara bra medmänniskor genom att de får lära sig demokratiska normer och att respektera sin omgivning.

Att gå på Bällstabergsskolan

Vårt mål är att utbilda barn och elever till framtidens samhällsmedborgare som trygga, demokratiska och ansvarskännande människor i ett hållbart samhälle.

Om Bällstabergsskolan

Elever och lärare som fikar

Välj vår skola

Skolvalet sker i januari till februari varje år. Inbjudan till skolvalet skickas till berörda vårdnadshavare inför kommande skolval. Är ni på väg att flytta till Vallentuna är ni välkomna att höra av er till kommunens kontaktcenter.

Om skolvalet

Barn på skolgård

Vår digitala skola

Via SchoolSoft ser vi till att både vårdnadshavare och elever har tillgång till aktuell information om skolan och vad som händer varje vecka.

Skolkommunen Vallentuna

I alla Vallentunas skolor gör vi olika satsningar som bidrar till att elever mår bra och uppnår kunskapsresultaten. Här har vi samlat fördelarna med att gå på någon av kommunens skolor.

Att gå i skolan i Vallentuna

Tjej balanserar på stock
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats