Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Distansundervisning för gymnasium och högstadium åk 7-9 vecka 10

Distansundervisning för gymnasium och högstadium åk 7-9 vecka 10

Under vecka 6 och 7 har antalet bekräftade fall ökat avsevärt i regionen. Den 22 februari fattade region Stockholm beslut om rekommendation av tillfällig utökning av distansundervisning i regionens alla gymnasium och högstadium år 7-9 under vecka 10. Syftet är att bryta de smittkedjor som kan ha uppstått till följd av förändrade beteendemönster under sportlovet.

Barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden i Vallentuna kommun ämnar fatta beslut om distansundervisning i kommunens gymnasium och högstadium år 7-9 under perioden 2021-03-08 fram till 2021-03-12. Beslutet fattas med stöd av förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Beslutet omfattar inte grundsärskolan och examina, vissa praktiska moment och särskilt utsatta elever i grundskolan och gymnasieskolan kan undantas beslutet och erbjudas närundervisning i skollokalerna.

Vallentuna kommun utvärderar situationen tisdag 9 mars för att ta ställning till behov av nytt beslut eller förlängning.

Varje skola kommer att informera elever och vårdnadshavare via SchoolSoft om hur skolans enskilda upplägg ser ut.

Undervisningens utformning kan variera över tid och kan även individualiseras för att varje elev ska ha bästa möjliga förutsättning att nå sina mål trots omständigheterna. Det är därför viktigt att dagligen gå in och ta del av den information som skolan publicerar på SchoolSoft.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats