Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Förberedande arbete om barnomsorgen behöver stängas

Förberedande arbete om barnomsorgen behöver stängas

Riksdagen har beslutat om en ny lag som ger regeringen möjlighet att stänga förskolor oh grundskolor. Om så sker ska kommunerna prioritera omsorg till barn med föräldrar som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Vi som kommun har ansvar att säkerställa omsorgen, även för de som går i verksamhet utanför kommunen.

Om den vanliga barnomsorgen behöver stängas kommer det få stora konsekvenser för samhället när föräldrar som arbetar inom ett samhällsviktigt yrke inte kan arbeta. I ett sådant läge behöver vi därför prioritera våra verksamheter efter de med störst behov utifrån ett samhällsperspektiv.

Vi ber därför dig som arbetar i en samhällsviktig verksamhet att hjälpa oss att hantera ett sådant möjligt scenario. Vi behöver i förebyggande syfte hämta in information och behov av omsorg. Hjälp oss genom att fylla formuläret nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats