Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Hagaskolan startar Skol-IF i samarbete med Djurgårdens IF

Hagaskolan startar Skol-IF i samarbete med Djurgårdens IF

Hagaskolan kommer inför läsåret 2022-2023 att inleda ett samarbete med Djurgårdens IF och bilda en så kallad skolidrottsförening. Syftet med denna satsning är att kunna inspirera flera elever till rörelse och en hälsosam livsstil och därmed också öka deras möjligheter att lyckas med sina studier. Praktiskt innebär detta att vi kommer att ha en idrottsledare hos oss på heltid alla dagar i veckan som kommer att erbjuda olika typer av aktiviteter för alla våra elever både inom ramen för skoldagen och fritids men även efter skolan för de äldre eleverna. I arbetet med att ta fram aktiviteter kommer eleverna ges möjlighet till delaktighet och inflytande, vidare är det givet att ledaren kommer att ha ett nära samarbete med vår personal på skolan.

Hur startade detta samarbete?

Skol-IF blir en av många satsningar på folkhälsa där kost, rörelse, meningsfull vardag samt psykisk hälsa ingår och där Hagaskolan har pågående satsningar kring alla dessa områden. Samarbetet startade då skolledningen har identifierat ett behov av att forma en tydligare struktur för den fysiska aktiviteten för eleverna. Flera medarbetare har även tidigare arbetat på skolor som samarbetat med Djurgårdens skol-IF och upplevt samarbetet som mycket givande.

- Efter mötet med Djurgårdens IF var vi helt eniga om att detta skulle komma att bli en kvalitativ långsiktig satsning och ett lyft för skolan inom detta område, säger Anna Andreasson, Rektor Hagaskolan.

Vad är värdet för skolans elever med denna satsning?

Pelle Wijkström, lärare i idrott och hälsa på Hagaskolan, berättar att en viktig del av värdet för eleverna är att det kommer finnas ytterligare en vuxen med på elevernas raster för att inspirera och motivera dem till organiserade och spontana fysiska aktiviteter. Att det startas upp ett Skol-IF kommer stärka gemenskapen och VI-känslan på skolan. Att på sikt få ihop lag som kan tävla mot andra skolor i olika sporter kommer ytterligare stärka identitetsbyggandet på ett positivt sätt och skapar stolthet över sin skola och utbildning.

De elever som kanske inte har möjlighet att ingå i en klubb av ekonomiska, geografiska eller personliga skäl får möjligheten att ingå i den gemenskap sportsammanhang skapar. Vi har fantastiska lokala idrottsklubbar i Vallentuna och med detta komplement kommer vi möjliggöra för ännu fler barn och ungdomar att våga, vilja eller ha möjlighet till organiserad fysisk aktivitet. Skolans äldre elever som vill utvecklas inom ledarskap kommer även att erbjudas utbildning inom ledarskap via Skol-IF. En viktig satsning för att vara med att forma framtidens pedagoger och ambassadörer för hälsa och rörelse.

Vad säger elever och vårdnadshavare om satsningen?

Vi har bara fått positiva reaktioner. Vi har också fått förfrågningar från flera lokala klubbar som visat intresse att samarbeta med oss inom ramen för detta. Det ser vi mycket positivt på eftersom det skapar ytterligare förutsättningar för eleverna att hitta intressen inom rörelse att bygga vidare på även utanför skolans och Skol-IF's tidsramar.

Vad är värdet för personalen med att ha detta samarbete?

För våra idrottslärare kommer detta bli en väldigt tydlig samarbetspartner och under obligatoriska moment som t.ex. simundervisning kommer idrottsledaren från Skol-IF vara bollplank för läraren kring upplägg för undervisningen och kunna ge individuellt stöd till elever som ännu inte lärt sig simma. För fritidspersonalen är detta en person som verkligen kommer att förstärka en central del av fritidshemmets uppdrag med lekens betydelse och det upplevelsebaserade lärandet.

- Hagaskolan har otroligt fina möjligheter att erbjuda våra elever fysisk aktivitet och vi vill göra allt vi kan för att ta tillvara på det på olika sätt. Vi är övertygade om att alla våra lärare kommer se värdet i att elever som varit ute och gjort av med energi på rasten eller som startat dagen med ett träningspass, är elever som kommer tillgodogöra sig undervisningen i större utsträckning, säger Linda Rainsson, Biträdande rektor och specialpedagog Hagaskolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats