Trygghet och studiero

Vi är en kommunal F–9-skola i centrala Vallentuna med cirka 800 elever. För oss är trygghet och studiero viktigt och vi har därför satsat på en hög specialpedagogtäthet. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats