Hagaskolan

Hagaskolan började byggas under 2017 och beräknas vara klar för skolstart höstterminen 2019. Skolan ska utformas som en 3-parallelig F–9-skola med plats för 80 barn i förskolan och drygt 800 elever i grundskolan. Det ska bli en skola med moderna miljöer, väl anpassade för att stödja lärandet och skolans pedagogiska arbetssätt.

Ormstaskolan kommer att övergå i Hagaskolan vilket innebär att de elever som går på Ormstaskolan kommer att flytta med och gå på Hagaskolan.

Tre ledord är framtagna för att styra utformningen av skolan så att den stödjer det pedagogiska arbetet optimalt.

Kunskapande miljöer

Barn lär på olika sätt och den fysiska miljön ska svara upp mot detta genom att erbjuda en bred variation av miljöer. Undervisningen kommer att organiseras på olika sätt under olika tider för att möta elevernas olika behov. Alla ytor ska erbjuda platser för enskild koncentration, reflektion och samarbete i mindre grupper.

Samspelande miljöer

Eleverna ska ges möjlighet till ökat ansvar för sin lärmiljö i takt med ökad förmåga och stigande ålder. Lärmiljön ska kunna anpassas utifrån ålder där de äldre eleverna till exempel har behov av gemensamma ytor för god kommunikation och de yngre eleverna har behov av lek, rörelse och vila. De gemensamma ytorna ska bidra till samhörighet och känslan av EN skola.

Inspirerande miljöer

Ytorna ska inbjuda till viss aktivitet, rörelse och verksamhet. De ska skapa en inspirerande miljö och pedagogiskt material ska presenteras på ett attraktivt sätt.

Förskolan

Förskolan kommer att bestå av fyra avdelningar om sammanlagt 80 barn och cirka 15 personal.

Förskolan ska så mycket som möjligt ses som en del av stora Hagaskolan. Lokalerna ska stödja samarbeten mellan förskola och skola på olika sätt. Till exempel genom att elever hälsar på i förskolan och genom att förskolebarn får ta del av små glimtar från de större elevernas vardag.

Vanliga frågor och svar

Kommer alla elever som går på Ormstaskolan få gå på Hagaskolan?

Alla elever som går på Ormstaskolan är garanterad plats på Hagaskolan när skolan flyttar dit höstterminen 2019.

Hur byter jag till Ormstaskolan?

Vårdnadshavare till elever i förskoleklass till och med årskurs 6 har möjlighet att göra en bytesansökan på Skolvalssidan.

Kan jag ställa mitt barn i kö till Hagaskolan?

För att ha en garanterad plats på Hagaskolan bör eleven börja på Ormstaskolan under 2018. Vårterminen 2019 kommer det finnas möjlighet att aktivt göra skolval till Hagaskolan.

Vad händer med Ormstaskolans lokaler efter flytt till Hagaskolan?

Vallentuna kommun hyr Ormstaskolans lokaler fram till höstterminen 2019. Om du har frågor om skolvalet eller skolbyte är du välkommen att kontakta barn- och ungdomsförvaltningen.

Rektor Ormstaskolan

Jonas Hård

Telefon
08-587 853 04

E-post
jonas.hard@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats