Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Karlslundsskolans utbyte med grundskola i Tyskland

Karlslundsskolans utbyte med grundskola i Tyskland

Eu-flaggaSveriges och TYsklands flagga

Utbytet mellan Karlslundsskolan i Vallentuna och Grund- und Gemeinschaftsschule des Schulverbandes an der Stecknitz skola i Lübeck, Tyskland är finansierat via Erasmus+ genom UHR Universitets- och högskolerådet. 

Projektet startade redan 2021 men aktiviteterna, själva utbytena med elever kunde genomföras först 2022 på grund av pandemin.

- Genom Erasmus+ har Karlslundsskolans elever fått möjlighet att utveckla livskunskaper samtidigt som de lärt sig att knyta internationella kontakter. Vi ser internationalisering som ett sätt att öka det tillgängliga lärandet som främjar barns och elevers utveckling och livslång lust att lära. Vår erfarenhet är att utbytesprogram och samarbete med andra länder ökar elevernas ansvarstagande och kulturella kompetens samt bidrar positivt till respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar, säger Rektor Mattias Lingeskog.

Nedan en kort sammanfattning av utbytet kopplat till elevernas erfarenheter, lärarnas reflektioner samt vårdnadshavarnas tankar.

1. Ett av målen med utbytet handlade om att ge våra elever möjlighet att träna det engelska språket

Många av eleverna uttryckte under och efter utbytet att de utvecklat det engelska språket då de använt det i mycket hög grad tack vare konceptet med att bo i en värdfamilj. Videointervjuer som elever gjort under utbytet visar att alla elever använde det engelska språket och att de fått många möjligheter att prata engelska.

2. Att erbjuda eleverna möjlighet att resa till ett annat land med skolkamrater och lärare

Enligt grundskolans styrdokument vilar skolväsendet på demokratins grund och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden som främjar deras utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö.

Genom internationalisering och vårt utbytesprogram till Tyskland kunde vi erbjuda elever möjlighet till nya erfarenheter och lärdomar som de inte kunnat få hemmavid.

Kommentarer från vårdnadshavare:

"Tack för att mitt barn fick möjligheten att genomföra detta utbyte med skolan. Det är mycket lärorikt och ungdomarna får erfarenheter och förhållningssätt till sin omvärld som de har med sig resten av livet. Det är fantastiskt att detta finns!"

"Det var fantastiskt att se att se att ungdomarna blev så bra vänner, och att de pratade så bra engelska. De tog verkligen hand om varandra."

"Det var värdefullt att våra barn fick möjlighet till insikten om hur andra gör i sin vardag, och att vi är mycket lika på så många plan."

"Det bästa med utbytet var att vårt barn växte enormt som individ och lärde känna sig själv och de hen reste med bättre samt att de skapade roliga minnen för livet."

3. Att erbjuda våra ungdomar möjlighet att ta del av vardagslivet i en annan kontext, annan kultur med andra seder

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. Genom att bo i en värdfamilj fick våra elever upptäcka både likheter och olikheter i familjelivet i ett annat land men även öka sin förståelse för andra människor och deras kultur. De flesta eleverna tyckte att vardagslivet i Tyskland var ganska likt den svenska. Vad gällde den tyska skolan upplevde våra elever att lärarna var strängare och mer formella då exempelvis lärare tilltalades herr och fru med efternamn, man fick inte tilltala dem med förnamn. Inför resan var våra ungdomar väldigt nervösa inför att bo hos folk de aldrig träffat förut. Men när eleverna sedan möttes i Tyskland och de fick egen tid med familjerna upptäckte de att "de var som oss" och mycket oro och ängslan släpptes hos många.

Kommentarer från elever:

"Det bästa med utbytet var att man fick vara med och se saker man aldrig skulle sett utan utbytet. Som hur skolorna såg ut."

"Det bästa var att träffa en massa nya människor och att se ett annat land."

"Jag lärde mig mycket om Lübecks historia och om Hansan som var ett handelsförbund."

"Jag kan tala engelska mer flytande nu men jag vill fortfarande utveckla min talförmåga."

4. Att lära eleverna om Hansa och dess betydelse för globalisering

Många av våra elever både de tyska och svenska hade ingen aning om hur Hansa varit en förebild till våra nuvarande handelsavtal och samarbete inom EU. Lärarna berättar att alla museibesök och gemensamma studier fick dem att ta del av vår gemensamma historia och vikten av samarbete mellan de europeiska länderna. Begreppet globalisering fick ett innehåll och ny förståelse. Genom att dela historia och de erfarenheter som våra länder har gemensamt ville vi så ett frö hos våra elever om vikten av fred och samarbete mellan olika länder och kontinenter.

5. Att öka elevernas medvetenhet om hur vi kan resa mer miljövänligt

Vi valde att genomföra resorna med tåg för att visa våra elever att det går att göra medvetna mer miljövänliga val när vi reser. Enligt klimatsmartsemester.se är tåget väsentligt mer klimatsmart än flyget.

391 kg koldioxid

Klimatpåverkan

Tåg för oss alla tur och retur

3519 kg koldioxid

Klimatpåverkan

Flyg för oss alla tur och retur
Stockholm-Lübeck Stockholm-Lübeck

flygtidtabell

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats