Seniorhälsoprojektet - stärk din hälsa

Sedan 2017 samarbetar socialförvaltningen i Vallentuna kommun med ett av de lokala gymmen, Sports club, i Seniorhälsoprojektet för att stärka hälsan bland kommunens seniorer. Detta för att bidra till en bättre fysisk och social hälsa hos personer över 70 år. Projektet har visat sig ge goda resultat efter att en stor majoritet av deltagarna har valt att fortsätta träna efter att programmet har tagit slut.

Sveriges befolkning blir allt äldre vilket medför höga krav på god livskvalitet långt upp i åldrarna. Genom hälsoprojektet vill kommunen tillsammans med Sports Club stärka seniorer till ett friskare, aktivt och mer självständigt liv. Tanken är att få Vallentunas äldre att hitta motivation till att komma igång med träning och på så sätt stärka den fysiska hälsan. Samtidigt skapar gruppgemenskap motivation och välbefinnande hos deltagarna som stärker den sociala tillhörigheten.

Projektet genomförs enligt GIH-modellen som har utarbetats av Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Under totalt 10 veckor tränar ett antal frivilliga seniorer 2 gånger i veckan. Under projektets gång får deltagarna göra ett antal tester för att mäta uppnådd effekt. Max 24 personer kan delta i projektet. 

Kontaktuppgifter

Gustav Willberg

Kontaktperson för seniorträningen

Telefon: 070-4093552 (telefontid måndag-torsdag kl. 9-16)
E-post:
 gustav@sportsclub.se

Kontaktcenter

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Vallentuna kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1
Måndag, tisdag, och onsdag: kl. 09.00–17.00.
Torsdag: kl. 09.00–18.00.
Fredag: kl. 09.00–17.00.
(Lunchstängt: kl. 12.00–13.00).

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats