Hälsosamtal

Hälsosamtal är ett värdefullt sätt att samla in upplevelser och erfarenheter från invånare som är äldre om hur hälsa och välbefinnande bäst uppnås och bibehålls.

Därför bjuder vi in de som fyllt 80 år till hälsosamtal i små grupper. Dessa samtal varar i cirka en timme och leds av personal från Vallentuna kommun med kunskap och erfarenhet om hälsa och välmående.

Syftet är att lära oss mer om hur vi kan bli bättre på att underlätta och stärka välbefinnandet samt underlätta för de som vill att hitta aktiviteter, föreningar eller annat som stärker välbefinnandet. Det sistnämnda gör vi strukturerat. Skulle någon önska bli kontaktad eller själv kontakt en förening, väntjänst eller vårdgivare så följer vi upp att det sker.

När du ska delta

Är du anmäld och ska delta så ska du, när du kommer till Kulturhuset på Allévägen 1 där vi kommer att träffas, anmäla dig i kontaktcenter som hänvisar dig till rätt lokal. I anslutning till samtalen bjuder vi på fika.

Det går praktiskt till så att vi sitter små grupper om fem sex personer där en samtalsledare är med som säkerställer att alla får sin röst hörd och att blir en givande upplevelse.

Det är viktigt att alla som vill delta ska kunna göra det men har du av någon anledning inte möjlighet att delta kontakta oss så kan vi tillsammans hitta en lösning.

För kontakt och anmälan

För dig som fyllt 80 år och vill delta eller har övriga frågor om hälsosamtalen så finns kontaktuppgifterna längre ner på sidan.

 

Kontaktuppgifter

Projektledare hälsosamtal

Socialförvaltningen

Telefon: 08-587 85 908

Kontaktcenter: 08-587 850 00

E-post: daniel.hansson@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats