Östanbo dagverksamhet

Kommunen har på grund av försiktighetsåtgärder valt att tillfälligt stänga Östanbo dagverksamhet för äldre från och med torsdag den 19 mars 2020. Anledningen är risken för smittspridning av coronaviruset covid-19. Beslutet gäller till och med den 30 september 2020.

Behöver du hjälp under Corona-pandemin?

Behöver du prata med någon en stund, få hjälp med information, handla mat och medicin eller ta en promenad på behörigt avstånd? Då kan du få hjälp av frivilliga ideella organisationer i Vallentuna.

Här kan du ange dina kontaktuppgifter och vad du behöver hjälp med.

Om du behöver hjälp med att fylla i formuläret ovan så kan du kontakta vårt Kontaktcenter på telefon 08-587 850 00, vardagar kl. 08-18.

Varför har Vallentuna kommun tillfälligt stängt Vallentunas dagverksamhet för äldre vid Östanbo?

Svar: Tyvärr måste kommunen fatta vissa ingripande beslut just nu som normalt inte hade behövt fattas. Det är jättetråkigt, men situationen som råder är extraordinär.

Beslutet om att tillfälligt stänga ner verksamheten vid Vallentuna dagverksamhet vid Östanbo har fattats av Socialnämnden. Beslutet gäller från den 19 mars till den 31 juli 2020. Omprövning/förlängning kan ske under perioden.

Beslutet har föregåtts av en värdering av olika parametrar av en arbetsgrupp inom socialförvaltningens stab. Exempel på avväganden som värderats är:
• Bedömning av smittspridningsexponering inom verksamheten.
• Inverkan på potentiella riskgrupper.
• Indirekt påverkan för samhällets möjlighet att minimera smittspridning.
• Konsekvenser för kunder.
• Konsekvenser för personal inom verksamheten.
• Möjlighet att använda frigjorda personalresurser, för andra väsentliga arbetsuppgifter.

Då covid-19 är klassat som en samhällsfarlig sjukdom, har kommunerna rätt att tillfälligt stänga eller begränsa viss verksamhet för att minska smittspridningen. Av proposition 2003/04:158 Extraordinära smittskyddsåtgärder s. 85 framgår bland annat institutionerna möjlighet att besluta om inskränkningar av smittskyddsskäl, utifrån myndigheternas allmänna ansvar för verksamheten.

Östanbo dagverksamhet är inrymd i vackra lokaler nära Vallentuna centrum. Här erbjuder vi social samvaro och individanpassade aktiviteter till personer som bor kvar hemma.

Aktiviteterna på Östanbo varierar med årstiderna. Under sommaren är vi mycket utomhus. Vi tillbringar en hel del tid i vår fina trädgård. Det finns dagligen möjlighet att delta i gymnastik. Vi ägnar oss åt musikunderhållning och bjuder in musikanter till Östanbo. Diakonen håller andakt cirka en gång i månaden för dig som önskar delta. Östanbo dagverksamhet tillhör Väsbygården. Det finns möjlighet att delta i Väsbygårdens aktiviteter och underhållning året om.

Personalen

Vi som arbetar här har gedigen utbildning och lång erfarenhet av personer med demensdiagnos. Vår kompetens gör att vi kan skapa en bra vardag för den som är demenssjuk.

Gemensamma måltider

Vi har gemensamma måltider i vår matsal. Här serverar vi frukost, lunch och kaffe.

Biståndsbeslut

För att delta på Östanbos dagverksamhet behövs ett beslut av en biståndsbedömare på socialförvaltningen. Kontakta kommunens kontaktcenter så hjälper de dig att hitta rätt. Du når dem på telefonnummer: 08 587 850 00.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats