Guldkant för äldre på särskilt boende

Vallentuna kommun har valt att satsa på guldkant inom äldreomsorgen. Syftet är att stärka det förebyggande arbetet och för att skapa en ökad trivsel på särskilda boenden för äldre, även kallad äldreboende. Satsningen startades under våren 2022 och inkluderar både kommunala och privata boenden.

De boendes perspektiv

För att ta reda på vad som är guldkant för de boende, använder kommunen sig av metoden tjänstedesign. Det innebär besök och vistelser på särskilda boenden samt intervjuer och samtal med de boende. Kommunen har också samlat in förslag från seniorer som i framtiden kommer att bo på ett särskilt boende.

Stöd till verksamheterna

Förslagen som kommunen samlar in, både från kommuninvånare och medarbetare, ska verksamheterna sedan kunna planera in som konkreta aktiviteter för de boende.

Genom detta arbete ska de boende få uppleva vad de själva har uttryckt är guldkant i sin tillvaro. 

Konkreta aktiviteter

Avsikten med projektet Guldkant för äldre på särskilt boende är att det ska införas nya aktiviteter som matchar de behov som de boende har uttryckt. Nedan kan du ta del av de aktiviteter som hittills har påbörjats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats