Start / Omsorg och hjälp / Boenden, särskilda / Familjehem / Vi söker ett nytt kontrakterat jourhem

Vi söker ett nytt kontrakterat jourhem

Alla barn och ungdomar behöver, och har rätt till, en trygg uppväxt. Ibland uppstår situationer i livet när den egna familjen inte kan ge det. Då kan ett jourhem vara lösningen under en kortare eller längre tid. Vi söker därför trygga och stabila vuxna som kan erbjuda ett barn eller en ungdom tid och engagemang i vardagen. Som kontrakterat jourhem blir du anställd av oss för att tillfälligt kunna ta emot ett barn som akut behöver ett nytt boende. 

Arbetsuppgifter

Ett jourhem är ett familjehem som tar emot akuta placeringar för kortare uppdrag. Som kontrakterat jourhem blir du uppdragstagare åt Vallentuna kommun för att kunna ta emot ett barn som akut behöver ett nytt tillfälligt boende. Vi söker ett jourhem i eller så nära Vallentuna kommun som möjligt, för att barnen ska kunna gå kvar i förskola/skola samt upprätthålla kontakten med sina föräldrar och övrigt nätverk. Som kontrakterat jourhem kan man vara ensamstående eller vara ett par.

Som kontrakterat jourhem förväntas ni kunna ta emot tillfälliga placeringar av barn och ungdomar med kort varsel. Ofta sker placeringen samma dag vilket ställer höga krav på er flexibilitet. Placeringslängden kan variera från en enstaka dag till några månader.

Som kontrakterat jourhem ska ni vara beredda att ta emot barn som på grund av olika akuta omständigheter har behov av placering. Det kan ske med mycket kort varsel på dygnets alla timmar. Som kontrakterat jourhem förbinder ni er att ta emot de barn som socialtjänsten bedömer har ett behov av placering. Som jourhem har ni ansvar för barnets/barnens dagliga omvårdnad och att möta deras behov av känslomässigt stöd. Ni ansvarar även för att stödja skolgången, medverka till fritidsaktiviteter och medverka till umgänge med barnets biologiska familj, med mera. Stöd och handledning i uppdraget får ni av erfarna familjehemssekreterare och arbetet sker i tätt samarbete med barnets socialsekreterare.

Kvalifikationer:

 • Du kan vara hemma på heltid
 • Ett varmt engagemang för barn och ungdomar
 • Erfarenhet av att ta hand om barn, gärna professionellt.
 • Körkort och tillgång till bil är ett krav.
 • Det ska inte finnas några hemmavarande barn (undantag med äldre självgående barn)
 • Ni förväntas ha 1-3 sovrum tillgängliga för barn i behov av placering.
 • Som kontrakterat jourhem är det bra med livserfarenhet. Det får inte finnas placerade barn från någon annan kommun.

Personliga egenskaper:

 • Du är stabil, trygg och känslomässigt tillgänglig. Barn som har behov av en akut placering är i en krissituation
 • Du har god förmåga att samarbeta med andra människor och är relationsskapande
 • Du är väl integrerad i samhället och behärskar det svenska språket utan problem
 • Du har intresse, engagemang och tid för ett barn
 • Du har god förmåga att skapa en trygg bas för barnet
 • Du ska kunna hantera att det inte alltid blir som du har tänkt dig, placeringar kan ske med kort varsel och förändringar kan ske snabbt.

Det är meriterande om ni tidigare har genomgått familjehemsutbildning och om ni har erfarenhet av barn med olika behov. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och mognad.

För att kunna bli ett kontrakterat jourhem krävs först en familjehemsutredning. Det innebär att familjehemssekreterare genomför djupintervjuer med var och en av de tilltänkta jourhemsföräldrarna i syfte att synliggöra familjens styrkor och utvecklingsområden. Vi inhämtar även registerutdrag från Polisen, Försäkringskassan, Kronofogden och socialregistret.

Som kontrakterat jourhem utgår ersättning i form av arvode. Arvodet utgår även när det inte är något barn placerat i jourhemmet. Utöver arvode utgår även omkostnadsersättning för de barn som är placerade. Som kontrakterat jourhem finns möjlighet till fem veckors ledighet per år, efter planering och överenskommelse med socialtjänsten. Vi följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer om arvode och omkostnad.

Intresseanmälan

Här kan du göra en intresseanmälan om att bli kontrakterat jourhem. 

Hör gärna av dig med frågor

Mottagningstelefon

Barn- och familjeenheten

Vår mottagningstelefon bemannas av erfarna socialsekreterare och telefontider är:

måndag - torsdag kl. 9-12 och 13-16
fredag kl. 9-12 och 13-14.

Vår mottagningstelefon når du via kommunens kontaktcenter, tel. 08-587 850 00

Behöver du akut hjälp, ring 112. Kvällar och helger kan du kontakta socialjouren.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats