Start / Omsorg och hjälp / Boenden, särskilda / Äldreboende / Väsbygårdens vårdboende

Väsbygårdens vårdboende

 

Väsbygårdens vårdboende ligger centralt i Vallentuna, öster om Vallentuna centrum. Här finns det möjlighet att välja korttidsboende, boende för personer med omvårdnads/sjukvårdsbehov samt för personer som har en demenssjukdom.

På Väsbygården arbetar personalen för att den enskilde ska få ökade möjligheter att bestämma över sin egen tillvaro, bland annat genom en kontaktperson som tar hänsyn till den enskildes intressen och behov.

Under coronapandemin

Information om screening för Covid-19

I Vallentuna kommun arbetar vi aktivt med att förebygga och förhindra smittspridning på våra särskilda boenden. I samarbete med Region Stockholm så sker screening av symtomfria både boende och medarbetare, utan misstanke på smitta. Ibland provtas enstaka individer och ibland hela enheter. Det sker alltså i flera olika varianter och omfattning samt över tid. Vi vill bara informera om detta så att alla vet att det sker provtagning även utan misstanke på smitta.

Vi informerar alltid anhöriga vid misstanke om smitta!

Besöksförbud på äldreboenden

Regeringen införde ett tillfälligt besöksförbud på landets alla äldreboenden den 1 april 2020, och förbudet sträcker sig tills vidare fram till den 31 augusti 2020. Anledningen är risken för smittspridning av coronaviruset covid-19.

Besöksförbudet innebär att den kontakt anhöriga eller närstående kan få med de boende är via telefon eller digitala medel. 

Väsbygårdens restaurang är stängd

Av försiktighetskäl har kommunen valt att stänga Väsbygårdens restaurang samt Väsbysalen tills vidare på grund av risk för coronavirus. Tack för din förståelse.

Om Väsbygården

Boende/miljö

Här finns sju avdelningar varav fyra avdelningar är anpassade för personer med omvårdnads/sjukvårdsbehov, två avdelningar är ordnade för personer med demenssjukdom och en avdelning används för korttidsboende. Totalt har Väsbygården 68 lägenheter fördelade på samtliga avdelningar.

Varje lägenhet har ett rum, ett badrum med dusch och ett pentry med kylskåp och diskbänk. Personen möblerar själv sin lägenhet med egna möbler och personliga tillhörigheter förutom säng, madrass och sängbord som finns i varje rum. Vi tillhandahåller med tekniska hjälpmedel. 

Alla avdelningar har ett gemensamt kök och ett gemensamt tv-rum där alla måltider serveras och olika aktiviteter sker. Vi har en stor trädgård och en mindre innergård med flera uteplatser.

Vård och omsorg

När personen flyttar hit erbjuder vi en kontaktperson som ansvarar för att måna lite extra om den enskilde, att hjälpa individen med diverse praktiska saker som att till exempel inhandla hygienartiklar, tvätt och städning. Kontaktpersonen uträttar också en genomförandeplan tillsammans med personen som innehåller information om hur den enskilde vill ha det, vad som är viktigt och hur personens hälsostatus påverkar vardagen. Genomförandeplanen fungerar som en arbetsbeskrivning för personalen om hur den enskilde vill bli bemött och få sin hjälp utförd. Genomförandeplanen revideras två gånger om året eller vid förändrat behov. 

Undersköterskor finns på plats dygnet runt och under dagtid på vardagarna har alla boenden tillgång till en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. En gång i veckan besöker en läkare Väsbygården samt besöker individen vid behov. Under övrig tid finns det en sjuksköterska tillgänglig när personen behöver det.

En fysioterapeut och en arbetsterapeut finns hos oss dagtid på vardagar och tandläkare besöker oss var 14:e dag. Vi har även en frisör i huset.

Personal

Vår personal är engagerad och kompetent och många har en lång erfarenhet med stor kunskap inom omvårdnad. Vi har även anhörigambassadörer som är utbildade i anhörigfrågor.

Väsbygården arbetar också med BPSD som står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. BPSD innebär att vi arbetar med ett gott bemötande, en god omsorg, en tydlig struktur i omvårdnaden och har goda kunskaper om demenssjukdomar. Syftet är att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom och att våra boenden blir bemötta lika av personalen utifrån de förutsättningar de mår bäst av. För mer information om BPSD klicka på länken: www.bpsd.se

Aktiviteter

Hos oss finns det en samlingssal där personen har möjlighet att delta i olika aktiviteter, till exempel gymnastik, musikunderhållning eller intressanta föreläsningar. Vi går gärna ut så fort vädret tillåter under alla årstider.

På avdelningarna kan personen delta i aktiviteter som sittgymnastik, högläsning, spa-stunder och målning. Personen har också en kontakttimme med sin kontaktperson då de gör något tillsammans. På varje avdelning finns en person som är ansvarig för aktivitetsutbudet. 

Biblioteket kommer regelbundet och högläser och även kyrkan som håller andakt, sjunger och samtalar.

Mat och dryck

På Väsbygården jobbar vi aktivt för att skapa en trevlig och lugn stämning vid matbordet. Personalen sitter med vid borden för samtal men också som stöd för de som behöver hjälp. Vi äter tillsammans i avdelningarnas matsal men det går också att få maten serverad i sin lägenhet om så önskas.

Lunch- och middagsmaten tillagas på restaurangen som ligger här på Väsbygården. Frukost och mellanmål tillreder vi själva på avdelningarna. Maten och näringsinnehållet är anpassat efter de äldres behov. Flera gånger per år har vi kost och boenderåd då maten diskuteras.

Delaktighet och inflytande

Vi på Väsbygården arbetar efter Vallentuna Kommuns värdighetsgarantier. Genom värdighetsgarantier vill vi förtydliga vad den enskilde kan förvänta sig av äldreomsorgen. Personen får ökade möjligheter att påverka och bestämma över sin egen tillvaro, uttrycka sina synpunkter och önskemål samt ges möjlighet att känna trygghet och meningsfullhet.

Varje person erbjuds en kontaktperson samt en ersättare för denne. Genom kontaktpersonen, som blir ett slags språkrör mot övrig personal, får varje person samt personens anhöriga en närmare och regelbunden kontakt med fokus på individens intressen och individuella behov. Om personen inte är nöjd med bemötandet från kontaktpersonen finns självklart rättigheten att byta kontaktperson.

Kvalitet

Verksamhetsförbättring och kvalitetsutveckling är ett systematiskt arbete som ständigt är pågående. Personalen genomgår regelbundet utbildningar som ger dem verktyg och kunskap för att kunna ge personen den bästa omsorgen och servicen utifrån sina behov och förutsättningar.

Blanketter äldreomsorg

Här hittar du blanketter för insatser inom äldreomsorg, dubbel boendekostnad och inkomstförfrågan. Här hittar du även en länk till Pensionsmyndigheten där du kan göra en preliminär uträkning för att se om du har rätt till bostadstillägg. 

Kontaktuppgifter

Enhetschef Omvårdnadsboende

Mari Melin

Telefon: 08 587 848 58

Enhetschef Demensboende

Maria Andersson

Telefon: 08 587 856 16

Enhetschef Korttidsavdelning

Monica Andersson

Telefon: 08 587 848 49

Sjuksköterska

Måndag–fredag, kl. 07-16

Telefonnummer: 08 587 857 31

Sjukgymnast

Telefonnummer: 08 587 857 03

Arbetsterapeut

Telefonnummer: 08 587 848 54

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats