Korallen

Korallen vårdboende ligger centralt beläget nära Vallentuna station. Här erbjuds boende för personer med omvårdnads/sjukvårdsbehov samt för personer som har en demenssjukdom. För den som söker växelvårdsboende finns det också fyra lägenheter anpassade för det.

All omvårdnad är personcentrerad och innebär att varje person får en kontaktperson som tar speciellt hänsyn till den enskildes behov och intressen. Personalen arbetar även utifrån det salutogena synsättet där fokus ligger på det friska, vi strävar efter att bevara det och främja hälsa. För de personer som önskar kontakt med djur finns möjligheten att umgås med hund.

Boende/Miljö

Korallens Vårdboende ligger centralt beläget nära Vallentuna station. Hos oss finns det 23 lägenheter för personer med omvårdnads/sjukvårdsbehov samt 32 lägenheter för personer som har en demenssjukdom. Det finns även fyra lägenheter som är anpassade till växelvårdsboende.

Lägenheterna består av ett rum, kylskåp, dusch och toalett. Man möblerar sin lägenhet själv med egna möbler och föremål för att individen ska få sin lägenhet så hemtrevlig som möjligt. Vi tillhandahåller säng, sänglinne och tekniska hjälpmedel.

Alla avdelningar har matsal och gemensamma utrymmen där vi avnjuter måltider och aktiviteter. Det finns trädgård, uteplats och balkonger så personen enkelt kan ta sig ut för en nypa frisk luft eller en promenad.

Vård och omsorg

All omvårdnad är personcentrerad, vilket innebär att personen själv är med och bestämmer hur vård och omsorg ska utföras. Tillsammans med kontaktpersonen, och anhörig om personen så önskar, ser vi till personens behov, förmågor och intressen och upprättar en genomförandeplan som all personal arbetar utifrån. Den följs sedan upp och ändras i takt med personens behov.

Personal

Vi är en engagerad och kompetent vårdpersonalgrupp. Flera av oss har olika specialistkompetenser såsom anhörigambassadör, värdegrundsledare och hörsel- och synombud. Hos oss finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Läkare kommer hit 1 gång/vecka till boende som är i behov av läkarvård. Här finns även sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist.

Aktiviteter

Vi har aktivitetsombud som tar fram månadens aktiviteter tillsammans med boende utifrån deras önskemål. Exempel på aktiviteter är promenadgrupp, gymnastik, bowling, andakt, musik, filmvisning och bibliotek. Vi har ett spa där de som vill njuta av bubbelbad även kan göra det.

Vi arbetar även utifrån temat djur och natur. En del personal har hund med sig på avdelningen i det dagliga arbetet för de som önskar kontakt med djur. Vi går gärna ut så fort vädret tillåter under alla årstider.

Mat och dryck

Vi arbetar utifrån FAMM- Fem Aspekterna på Måltids Modell där man arbetar utifrån 5 viktiga aspekter för att våra boende ska uppleva nöjdhet. Måltiderna är en av dagens höjdpunkter. Vi strävar efter en lugn och trevlig måltidsmiljö där personal sitter med vid måltiderna för gemenskap och måltidsstöd.

Måltiderna serveras gemensamt i matsalen eller enskilt i den egna lägenheten om så önskas. Lunch och middag levereras från Rosendalsskolan Norra i Vallentuna. Vi arbetar nära med dietist för individuell näringsanpassad kost. Våra kostombud arbetar aktivt tillsammans med Väsbygården för att få en mat som boende här känner igen och är nöjd med.

Ta del av veckans matsedel här nedan.

Delaktighet och inflytande

Varje person erbjuds en kontaktperson samt en ersättare för denne. Genom kontaktpersonen, som blir ett slags språkrör mot övrig personal, får varje person samt personens anhöriga en närmare och regelbunden kontakt med fokus på individens intressen och individuella behov. Självklart har du rättigheten att byta kontaktperson om du så önskar.

Avgifter äldreomsorg

Vallentuna kommun fattar beslut om boende- och matkostnader inom äldreomsorgen varje år. Läs mer om våra avgifter genom att klicka på länken: 

Vallentuna kommuns avgifter inom äldreomsorgen.

Kvalitet

Verksamhetsförbättring och kvalitetsutveckling är ett systematiskt arbete som ständigt är pågående. Personalen genomgår regelbundet utbildningar som ger dem verktyg och kunskap för att kunna ge dig den bästa omsorgen och servicen utifrån dina behov och förutsättningar. På våra avdelningar för personer med demensdiagnos arbetar vi utifrån BPSD register. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, och drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i behandlingen, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar. Syftet med ett register är att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom – men i vardagen är effekten av BPSD-registret att individen blir lika bemött av personalen utifrån de förutsättningarna de mår bäst av.  För mer information om BPSD klicka på länken: www.bpsd.se

Guldkant på särskilt boende

Vallentuna kommun har valt att satsa på guldkant inom äldreomsorgen. Syftet är att stärka det förebyggande arbetet och för att skapa en ökad trivsel på samtliga äldreboenden i kommunen. Läs mer om vad det innehär här: Guldkant på särskiltboende.

Blanketter äldreomsorg

Här hittar du blanketter för insatser inom äldreomsorg, dubbel boendekostnad och inkomstförfrågan. Här hittar du även en länk till Pensionsmyndigheten där du kan göra en preliminär uträkning för att se om du har rätt till bostadstillägg. 

Vill du lämna in synpunkter eller klagomål?

Klicka på länken "Lämna din synpunkt" för att anmäla fel, lämna synpunkter och klagomål så bidrar du till Vallentuna kommuns förbättringsarbete. 

Du kan rapportera allt från bemötandet från din handläggare till hur maten smakar på ditt boende. 

Du kan även ladda ner appen för vår felanmälan i App Store eller Google Play om du hellre använder mobilen. Sök på "Vallentuna felanmälan".

Lämna din synpunkt

Gör felanmälan eller lämna synpunkt

Kontaktuppgifter

Enhetschef Omvårdnadsboende

Maria Berg Ahlin

Telefon: 08 587 863 64

E-post: Korallen2@vallentuna.se

Pärlan

Telefonnummer: 076 641 65 41

Snäckan

Telefonnummer: 076 641 65 46

Natt

Telefonnummer: 076 641 65 31

Sjuksköterska

Måndag-fredag, kl. 07-16

Telefonnummer: 08 587 857 31

Enhetschef Demensboende

Pia Kling

Telefon: 08 587 849 59

E-post: Korallen2@vallentuna.se

Kristallen

Telefonnummer: 076 641 65 23

Oasen

Telefonnummer: 076 641 65 25

Lagunen

Telefonnummer: 076 641 65 19

Anemonen

Telefonnummer: 076 641 65 21

Natt

Telefonnummer: 076 641 65 28

Sjuksköterska

Måndag-fredag, kl. 07-16

Telefonnummer: 08 587 857 31

Följ livet på Korallen på Facebook

Med vår Facebook-sida vill ge en bild av vardagen på ett vård- och omsorgsboende av idag. I sorg och i glädje. Här informerar vi om stora och små händelser.

Korallen på Facebook

Korallens boende utifrån
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats