Väsbygårdens verksamhet

Väsbygården har sju avdelningar varav fyra avdelningar är anpassade för personer med omvårdnads/sjukvårdsbehov, två avdelningar är ordnade för personer med demenssjukdom och en avdelning används för korttidsboende. Totalt har Väsbygården 68 lägenheter fördelade på samtliga avdelningar.

Varje lägenhet har ett rum, ett badrum med dusch och ett pentry med kylskåp och diskbänk. Personen möblerar själv sin lägenhet med egna möbler och personliga tillhörigheter förutom säng, madrass och sängbord som finns i varje rum. Vi tillhandahåller med tekniska hjälpmedel.

Alla avdelningar har ett gemensamt kök och ett gemensamt tv-rum där alla måltider serveras och olika aktiviteter sker. Vi har en stor trädgård och en mindre innergård med flera uteplatser.

Vård och omsorg

När personen flyttar hit erbjuder vi en kontaktperson som ansvarar för att måna lite extra om den enskilde, att hjälpa individen med diverse praktiska saker som att till exempel inhandla hygienartiklar, tvätt och städning. Kontaktpersonen uträttar också en genomförandeplan tillsammans med personen som innehåller information om hur den enskilde vill ha det, vad som är viktigt och hur personens hälsostatus påverkar vardagen. Genomförandeplanen fungerar som en arbetsbeskrivning för personalen om hur den enskilde vill bli bemött och få sin hjälp utförd. Genomförandeplanen revideras två gånger om året eller vid förändrat behov.

Undersköterskor finns på plats dygnet runt och under dagtid på vardagarna har alla boenden tillgång till en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. En gång i veckan besöker en läkare Väsbygården samt besöker individen vid behov. Under övrig tid finns det en sjuksköterska tillgänglig när personen behöver det.

En fysioterapeut och en arbetsterapeut finns hos oss dagtid på vardagar och tandläkare besöker oss var 14:e dag. Vi erbjuder även frisör och fotvård.

Personal


Vår personal är engagerad och kompetent och många har en lång erfarenhet med stor kunskap inom omvårdnad. Vi har även anhörigambassadörer som är utbildade i anhörigfrågor.

Väsbygården arbetar också med BPSD som står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. BPSD innebär att vi arbetar med ett gott bemötande, en god omsorg, en tydlig struktur i omvårdnaden och har goda kunskaper om demenssjukdomar. Syftet är att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom och att våra boenden blir bemötta lika av personalen utifrån de förutsättningar de mår bäst av. För mer information om BPSD klicka på länken: www.bpsd.se

Aktiviteter

Hos oss finns det en samlingssal där personen har möjlighet att delta i olika aktiviteter, till exempel gymnastik, musikunderhållning eller intressanta föreläsningar. Vi går gärna ut så fort vädret tillåter under alla årstider.

På avdelningarna kan personen delta i aktiviteter som sittgymnastik, högläsning, spa-stunder och målning. Personen har också en kontakttimme med sin kontaktperson då de gör något tillsammans. På varje avdelning finns en person som är ansvarig för aktivitetsutbudet.

Biblioteket kommer regelbundet och högläser och även kyrkan som håller andakt, sjunger och samtalar.

Mat och dryck

På Väsbygården jobbar vi aktivt för att skapa en trevlig och lugn stämning vid matbordet. Personalen sitter med vid borden för samtal men också som stöd för de som behöver hjälp. Vi äter tillsammans i avdelningarnas matsal men det går också att få maten serverad i sin lägenhet om så önskas.

Maten och näringsinnehållet är anpassat efter de äldres behov. Flera gånger per år har vi kost- och boenderåd då maten diskuteras.

Ta del av veckans matsedel här nedan.

Delaktighet och inflytande

Vi på Väsbygården arbetar efter Vallentuna Kommuns värdighetsgarantier. Genom värdighetsgarantier vill vi förtydliga vad den enskilde kan förvänta sig av äldreomsorgen. Personen får ökade möjligheter att påverka och bestämma över sin egen tillvaro, uttrycka sina synpunkter och önskemål samt ges möjlighet att känna trygghet och meningsfullhet.

Varje person erbjuds en kontaktperson samt en ersättare för denne. Genom kontaktpersonen, som blir ett slags språkrör mot övrig personal, får varje person samt personens anhöriga en närmare och regelbunden kontakt med fokus på individens intressen och individuella behov. Om personen inte är nöjd med bemötandet från kontaktpersonen finns självklart rättigheten att byta kontaktperson.

Avgifter äldreomsorg

Vallentuna kommun fattar beslut om boende- och matkostnader inom äldreomsorgen varje år. Läs mer om våra avgifter genom att klicka på länken:

Vallentuna kommuns avgifter inom äldreomsorgen.

Kvalitet

Verksamhetsförbättring och kvalitetsutveckling är ett systematiskt arbete som ständigt är pågående. Personalen genomgår regelbundet utbildningar som ger dem verktyg och kunskap för att kunna ge personen den bästa omsorgen och servicen utifrån sina behov och förutsättningar.

Guldkant på särskilt boende

Vallentuna kommun har valt att satsa på guldkant inom äldreomsorgen. Syftet är att stärka det förebyggande arbetet och för att skapa en ökad trivsel på samtliga äldreboenden i kommunen. Läs mer om vad det innehär här: Guldkant på särskiltboende

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats