Stödgrupper för barn och unga

Hur man än har det hemma så har man rätt att må bra och att tycka om sig själv. Ibland kan det vara skönt att träffa andra som vet hur det kan vara eller att prata med en vuxen som inte tillhör den egna familjen.

I Vallentuna finns två olika stödgrupper som vänder sig till barn och unga. Vi har grupper för barn som har en nära anhörig som har eller har haft problem med alkohol eller droger och vi har grupper för barn som behöver stöd när föräldrarna genomgår en skilsmässa. Grupperna är indelade efter ålder.

Våra stödgrupper är öppna för alla, gratis att delta i och startar i början av varje höst- och vårtermin.

Stödgrupp för barn och unga - Föräldrar med missbruksproblem

Stödgrupperna vänder sig till barn och ungdomar som har en förälder/föräldrar eller någon annan anhörig som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Grupperna är uppdelade för barn i åldern 7–12 år eller ungdomar 13–17 år.

Varför ska du delta?

Vårt mål är att stärka barn och ungdomar i sin livsmiljö.

  • Att ge barn och ungdomar möjlighet att utveckla redskap för att leva i en familj där föräldrarna kan ha svårigheter att samarbeta.
  • Att få hjälp och stöd.
  • Att träffa andra som har liknande erfarenheter och få möjlighet att dela sina upplevelser med varandra.

Hur ser en gruppträff ut?

Träffarna är pedagogiskt utformade kring olika teman. Vi samtalar, ritar, berättar och gör övningar. Barnen och ungdomarna får nya kunskaper och tränar sig i att sätta ord på sina känslor.

I gruppen får barnen/ungdomarna prata om alkoholism och annat drogberoende och hur det påverkar alla i familjen.

  • Du får träffa andra killar och tjejer som har liknande erfarenheter- du är inte ensam.
  • Vi fikar, pratar och har roligt tillsammans.
  • Vi pratat om att alkolism och drogberoende inte är ditt fel.
  • Du får lära dig var det finns stöd och även träna på att be om hjälp.

Hur ofta träffas vi?

Grupperna träffas en eftermiddag i veckan under en termin.

Vilka är vi som leder?

Vi som leder träffarna är familjebehandlare med lång erfarenhet av att arbeta med barn och tonåringar. Vi har gruppledarutbildning från Ersta Vändpunkten respektive Rädda Barnen.

Stödgrupp för barn och unga - Stöd vid skilsmässa

"Skilda världar" är en stödgrupp för barn 7-12 år som har skilda föräldrar. Syftet med grupperna är att stärka barnens självkänsla.

Varför ska du delta?

Vid en skilsmässa kan barn bli ensamma med sina känslor. De kan känna sig ledsna, oroliga och arga över att mycket förändras omkring dem. Kanske måste man byta skola eller flytta. Föräldrarna kanske bråkar eller har träffat någon ny partner. Syftet med grupperna är att stärka barnens självkänsla. Vi arbetar med BRIS-materialet "Mina föräldrar är skilda".

Hur ser en gruppträff ut?

Genom lek, pyssel, samtal och fika får barnen dela erfarenheter samt få hjälp att hitta nya vägar i en förändrad livssituation. Båda föräldrarnas/vårdnadshavarnas godkännande behövs för att barnet ska kunna delta och innan första gruppträffen vill vi träffa varje barn enskilt tillsammans med minst en av föräldrarna/ vårdnadshavarna.

Hur ofta träffas vi?

Vi håller till i Öppenvårdens grupplokal på Sommarvägen 25 i Vallentuna. Vi startar en grupp per termin och därefter ses vi en gång i veckan under 8–10 veckor. Det är uppehåll under skolloven.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats