Föreläsning - Ledarskap som gör skillnad

Välkommen till Vallentuna Kulturhus, Kulturrummet,
onsdagen den 16 januari kl.18.30.


Utbildningen hjälper dig som ledare att skapa bättre förutsättningar
för att fler ska kunna delta i föreningslivet.


Målsättningen med utbildningen är att ge:
Grundläggande kunskap kring NPF, ADHD och autismspektrumtillstånd.
Konkreta verktyg och tips som du kan använda direkt i din närmiljö.
Strategier och förhållningssätt som stärker ditt ledarskap.


Utbildningen är gratis.

 
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats