Samverkan med polisen

Kommunen har en upprättad samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten (2023-2026) som reglerar villkor och åtaganden för samverkan mellan parterna. Syftet med samverkan är att gemensamt utveckla och stärka det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet, med mål att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Parterna ska särskilt ta ställning till kategorierna "ungdomar", "brottsoffer" och "organiserad brottslighet" inom kommunen.

Polisen genomför medborgarmöten

Polisen i Södra Roslagen genomför kontinuerligt medborgarmöten i sina fem kommuner. Medborgarmötet är ett tillfälle för dig som invånare att möta dina lokala poliser, samtala och ställa frågor och funderingar. Det går även bra att lämna tips eller synpunkter till polisen under dessa tillfällen.

Polisen i Södra Roslagen har en Facebooksida kan du se vilka platser och tider de genomför sina medborgarmöten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats