Samverkan med polisen

En samverkansöverenskommelse tecknades mellan Vallentuna kommun och lokalpolisområde Täby för 2019-2022 som reglerar villkor och åtaganden för samverkan parterna emellan. Syftet med samverkan är att gemensamt utveckla och stärka det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet, med mål att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

Som en del av samverkansöverenskommelse har Vallentuna kommun och polisen tillsammans ett medborgarlöfte, tecknat för 2019-2020. Medborgarlöftet är ett åtagande gentemot medborgarna och utgår ifrån gemensamt genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt analys av lokal brotts- och trygghetsstatistik för att ta fram en aktuell lägesbild.

Under 2019-2020 ska polis och kommun göra följande:

  • Polisen ska kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar med uniformerad personal på utvalda platser på tidpunkter som upplevs otrygga i Vallentuna kommun.
  • Kommunen ska verka för att öka användandet av appen Tryggt och Snyggt.
  • Främja goda förutsättningar som stärker ungas psykiska hälsa och minskar användandet av alkohol och narkotika.

Polisens områdeskontor

Varje torsdag bemannar polisen sitt områdeskontor i Kulturhuset i Vallentuna centrum för att kunna svara på frågor och möta invånarna i Vallentuna.

Ett områdeskontor är en plats för möte, information och dialog. Här går det bra att lämna tips eller synpunkter till polisen, däremot går det inte att söka pass. Kommunen tillhandahåller även med ett mötesrum inne på biblioteket för den som vill prata mer enskilt med polisen.

Tid och plats

Tid: Varje torsdag kl. 13-15 
Under sommaren 2019 är polisens områdeskontor i Vallentuna stängt vecka 21-34.

Plats: Kulturhuset, Vallentuna centrum 

Välkommen!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats