Föräldraskolan

Föräldraskolan är ett material som polisen tagit fram i syfte att öka vuxnas medvetenhet och kunskap om narkotikabruk bland unga. I filmerna nedan berättar kommunpolis Stefan Dahlgren mer kring tecken och symtom på narkotika samt vilka preparat som är vanligast. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats