Vilda Vallentuna - vilt på skolmenyn

Vallentuna kommun vill servera lokalt viltkött av god kvalitet till våra skolelever och inom äldreomsorgen. 

Vilda Vallentuna är ett samarbete mellan Vallentuna kommun, Jägareförbundet regionalt och lokalt, samt Jägarnas Riksförbund om att:

  • stimulera lokal, samordnad jakt på vildsvin och annat vilt för att leverera till offentlig måltid.
  • sprida information och kunskap om viltkött, i synnerhet vildsvin, som en lokal och hållbar resurs, primärt inom offentlig måltid, till skolpersonal och elever.
  • nyttja viltkött på skolmenyn för att få in viltvårdsfrågor i skolundervisningen.
  • uppmuntra och initiera samarbete mellan jaktgrannar och mellan jägare, brukare samt övriga intressenter.

Mer information kommer!

 

logos jägarförbunden

För jägare

Jaktområden och jakttider

Samma regler och tider gäller som vid vanlig jakt. Jakt bör ske med blyfri ammunition.

Du måste ha jakträtt där du jagar alternativt bli inbjuden som jaktgäst av ett jaktlag. Vallentuna kommun kommer inte upplåta mark till allmän jakt.

Förhoppningen är att Vallentuna kommun kan köpa kött löpande under hösten 2024. Ambitionen är att det ska bli ett årligen återkommande arrangemang för få in viltkött till offentlig måltid.

Försäljning av kött

Du som jägare säljer kött i passvikt till Vallentuna kommun via ett slakteri. Mer information kommer.

Lotteri och höstfest

Jägare som säljer kött till kommunen deltar i ett lotteri med fina priser.

Jägareförbundet medverkar under Höstfesten i Vallentuna Centrum i september.

Kontakt

Jägareförbundet, Norrorts jaktvårdskrets

Jägarnas Riksförbund, Stockholms län

För skolpersonal

Måltider i skola och äldreomsorg

Vallentuna kommun siktar på att servera en viltlunch till alla våra måltidsgäster, med start vecka 47.

Utbildning för måltidspersonal

Jägareförbundet utbildar kommunens måltidspersonal med föreläsning om viltvård, jakt och förvaltning av vilt samt om tillvaratagande av vilt och processen som sker från det att djuret fälls i skogen till dess att det ligger som mat på tallriken.

Undervisning

Kommunen och Jägarförbundet i samarbete kommer tillhandahålla material som skolorna kan använda i undervisningen i olika ämnen och årskurser. Matieralet kan till exempel handla om vilt som hållbar och klimatsmart resurs, viltets ekologi, viltvård och jakt.

Om möjligt kommer skolorna kunna få organ från det skjutna viltet att använda i biologiundervisning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats