Vallentuna Matmarknad

Vi vill kunna erbjuda lokal, hållbar mat i våra skolor och på våra särskilda boenden. För att underlätta för lokala leverantörer och producenter att sälja sina varor till våra kommunala storkök har vi tagit fram ett inköpssätt som vi kallar Vallentuna Matmarknad.

Genom att öka möjligheterna att kunna servera lokalproducerad mat i våra skolor, förskolor och äldreomsorg hoppas vi kunna stärka vår lokala gröna näring och på lång sikt även vara med att bidra till en ökad självförsörjandegrad i Sverige. Samtidigt bidrar vi till att uppnå relevanta miljömål och framförallt så får vi ökade möjlighet att servera god, närproducerad mat av hög kvalitet i våra verksamheter. En närmre relation till lokala livsmedelsproducenter och stärkt lokal produktion är även bra för vår krisberedskap.

Projektet "Ett nytt recept för skolmåltider"

Vallentuna är en av fyra kommuner som deltar i ett unikt projekt för att skapa framtidens hållbara skolmåltidssystem, "Ett nytt recept för skolmåltider". Projektet samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Ett av projektets fokusområden handlar om upphandling och inköp av hållbara livsmedel och genom projektet har idén om Vallentuna Matmarknad kunnat utvecklas.

Lär dig mer om projektet

En tallrik med texten

Vallentuna Matmarknad för leverantörer

Är du verksam inom Vallentuna eller någon av våra grannkommuner och intresserad av att lära dig mer om hur du gör för att sälja livsmedel till kommunen. Besök vår sida: Upphandling genom Vallentuna Matmarknad. Där hittar du länk till Vallentuna Matmarknads digitala plattform, fördelarna med Vallentuna Matmarknad för dig som leverantör samt fördjupad information om hur inköpssättet fungerar.

Upphandling genom Vallentuna Matmarknad

Korn på en åker

Så föddes idén om Vallentuna Matmarknad

Sedan 2021 är Vallentuna en av fyra kommuner som deltar i ett unikt projekt för att skapa framtidens hållbara skolmåltidssystem, Ett nytt recept för skolmåltiden. Projektet samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Projektets tes är att skolmat är en viktig länk till att uppnå Agenda 2030. Genom skolmåltiden vill man främja:

  • En matkultur med medvetenhet om hur maten produceras.
  • Förståelse för matens betydelse för hälsa och välmående.
  • Uppskattning av matens kulinariska kvalitet.
  • Värnande om det ekosystem vi lever i.

Ett av projektets fokusområden handlar om upphandling och inköp av hållbara livsmedel. Kommunens inköp styrs av Lagen om offentlig upphandling. Inköp ska vara öppna för konkurrens och offentliga medel användas effektivt. Idag innebär det långdragna och komplicerade upphandlingsprocesser som ställer krav på storskalig tillgång av livsmedel som få lokala odlare och producenter kan erbjuda. Vi bestämde oss för att utforska hur vi kan underlätta för våra lokala företag, som många gånger varit för små för att gå in i offentliga upphandlingar.

Tankarna kring lokala inköp har funnits länge och stärktes ytterligare under 2018 och sommarens torka. Många bönder blev tvungna att nödslakta sina djur och då gick vi som kommun in och hjälpte till att köpa in kött. Flera av våra lantbrukare levererar fortfarande till kommunen sedan dess.

I samband med projektet "Ett nytt recept för skolmåltiden" fick vi möjlighet att vidareutveckla, testa och få synpunkter på idén om en matmarknad. Vi har bland annat pratat med lokala leverantörer, innovatörer, producenter och lantbrukare.

Sedan juni 2022 finns en första version av matmarknaden, redo för lokala producenter att börja använda för att sälja sina varor till kommunen. Vi ser fram emot att få vidareutveckla idén tillsammans med vårt lokala näringsliv och tar gärna emot idéer och förbättringsförslag! 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats