Åbyängar servicebostad

Åbyängar servicebostad riktar sig till dig med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Här erbjuder vi ett individuellt anpassat stöd utifrån dina behov och önskemål. På så sätt stärker vi dig i din förmåga att leva ett gott liv på egen hand.

Vi erbjuder

  • Trygghet och service - personal finns tillgänglig dygnet runt
  • Individuellt anpassat stöd för att öka din självständighet
  • Planering och strukturering av din vardag
  • Stöd och hjälp med vardagssysslor
  • Stöd och ledsagning
  • Anhörigstöd.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till enhetschef Jim Andersson Breisch: 08 587 863 37

Telefonnummer till Åby Ängar servicebostad: 08 587 854 05

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats