Stödgrupp Hoppet

Stödgrupp Hoppet är en stödgrupp för dig som är barn/ung och som har föräldrar eller någon annan anhörig med missbruksproblem. Det kan handla om att den vuxne har ett tidigare eller nuvarande beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Grupperna är uppdelade för barn i åldern 7–12 år eller ungdomar 13–17 år. Att vara med i gruppen är kostnadsfritt.

Varför ska du delta?

Vårt mål är att stärka dig som är barn/ungdom i din livsmiljö. Vi vill ge dig

  • möjlighet att utveckla redskap för att leva i en familj där föräldrarna kan ha svårigheter att samarbeta.
  • hjälp och stöd.
  • möjlighet att träffa andra som har liknande erfarenheter och få möjlighet att dela era upplevelser med varandra.

Hur ser en gruppträff ut?

Träffarna är pedagogiskt utformade kring olika teman. Vi samtalar, ritar, berättar och gör övningar. Du får nya kunskaper och tränar dig i att sätta ord på dina känslor.

I gruppen får du prata om alkoholism och annat drogberoende och hur det påverkar alla i familjen.

  • Du får träffa andra killar och tjejer som har liknande erfarenheter- du är inte ensam.
  • Vi fikar, pratar och har roligt tillsammans.
  • Vi pratar om att alkolism och drogberoende inte är ditt fel.
  • Du får lära dig var det finns stöd och även träna på att be om hjälp.

Hur ofta träffas vi?

Grupperna träffas en eftermiddag i veckan under en termin med uppehåll för lov. 

Kontakta oss 

Vi som leder träffarna är familjebehandlare med lång erfarenhet av att arbeta med barn och tonåringar. Vi har gruppledarutbildning från Ersta Vändpunkten respektive Rädda Barnen.

Vill du anmäla intresse för stödgrupp Hoppet? Kontakta då någon av våra familjebehandlare:

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats