Skilda världar

"Skilda världar" är en stödgrupp för barn 7-12 år som har föräldrar som lever åtskilda av olika anledningar. Syftet med grupperna är att stärka barnens självkänsla.

Varför ska du delta?

Vid en skilsmässa, eller vid någon annan anledning till att föräldrarna inte längre lever tillsammans, kan barn bli ensamma med sina känslor. De kan känna sig ledsna, oroliga och arga över att mycket förändras omkring dem. Kanske måste man byta skola eller flytta. Föräldrarna kanske bråkar eller har träffat någon ny partner. Syftet med grupperna är att stärka barnens självkänsla. Vi arbetar med BRIS-materialet "Mina föräldrar är skilda".

Hur ser en gruppträff ut?

Genom lek, pyssel, samtal och fika får barnen dela erfarenheter samt få hjälp att hitta nya vägar i en förändrad livssituation. Båda föräldrarnas/vårdnadshavarnas godkännande behövs för att barnet ska kunna delta och innan första gruppträffen vill vi träffa varje barn enskilt tillsammans med minst en av föräldrarna/ vårdnadshavarna.

Hur ofta träffas vi?

Vi håller till i Öppenvårdens grupplokal på Sommarvägen 25 i Vallentuna. Vi startar en grupp per termin och därefter ses vi en gång i veckan under 8–10 veckor. Det är uppehåll under skolloven.

Kontakta oss

Vi som leder träffarna är familjebehandlare med lång erfarenhet av att arbeta med barn och tonåringar. Vi har gruppledarutbildning från Ersta Vändpunkten respektive Rädda Barnen.

Vill du anmäla intresse för stödgrupp Hoppet? Kontakta då någon av våra familjebehandlare:

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats