Skilda världar

"Skilda världar" är en stödgrupp för barn i åldern 7-12 år och som har föräldrar som av olika anledningar lever åtskilda. 

Syftet med gruppen är att stärka barnens självkänsla och ge dem insikt i att de inte är ensamma med sina frågor och känslor. En skilsmässa mellan föräldrar är något barnen inte själva valt och det kan ibland vara svårt för dem att förstå.

Anmälan Hösten 2024

Skilda världar planeras att starta under hösten. Vi återkommer inom kort med mer information.

Varför ska du delta?

Vid en skilsmässa, eller vid någon annan anledning till att föräldrarna inte längre lever tillsammans, kan barn känna sig ensamma med sina tankar och känslor. De kan känna sig ledsna, oroliga och arga över att mycket förändras omkring dem. Kanske måste man byta skola eller flytta. Föräldrarna kanske bråkar eller har träffat någon ny partner. Syftet med grupperna är att stärka barnens självkänsla. Vi arbetar med BRIS-materialet "Mina föräldrar är skilda".

Hur ser en gruppträff ut?

Genom lek, pyssel, samtal och fika får barnen dela erfarenheter samt stöd att hitta nya vägar och hopp i en förändrad och känslomässigt jobbig livssituation.

Båda föräldrarnas/vårdnadshavarnas godkännande behövs för att barnet ska kunna delta och innan första gruppträffen vill vi gruppledare träffa varje barn enskilt tillsammans med minst en av föräldrarna/ vårdnadshavarna för att presentera oss själva, visa lokalen och lite av materialet vi ska arbeta med. Detta i syfte att minska eventuell oro för att delta i gruppen.

Kontakta oss

Vi som leder träffarna arbetar som familjebehandlare via socialtjänstens öppenvård inom kommunen. Vi har många års erfarenhet av att leda stödgrupper samt att arbeta med barn och familjer. Vi har gruppledarutbildning från BRIS.

Är du nyfiken på Skilda världar? Då är du välkommen att kontakta våra familjebehandlare via kommunens kontaktcenter.

Telefon: 08 587 850 00
E-post: kommun@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats