Nu invigs första etappen av Ubbysjön Runt!

Ubbysjön mellan Ormsta och Lindholmen är en av Vallentunas mycket fågelrika sjöar. Det är en så kallad igenväxningssjö med vass, buskar och öppna vattenytor i en rik mosaik som gynnar fågellivet. Här kan du bland annat se trana, fiskgjuse, svarthakedopping eller brun kärrhök.

Tillgängligheten förbättrad

För att förbättra tillgängligheten till Ubbysjön har det byggts två brygggångar över den norra och södra delen av sjön. I anslutning till sjön finns en nyanlagd P-plats vid Lindholmsvägen med en anslutande stig ned till leden.

Nästa år kommer vindskydd och grillplatser samt information om natur och fågelliv att uppföras.

Torsdagen 23:e maj kl. 10.30 invigs vandringsleden av kommunsyrelsens ordförande Parisa Liljestrand. Vid invigningen kommer även Vallentunas kommunekolog Anders Dagsberg att finnas på plats för att berätta mer om Ubbysjön och vandringsleden.

Ceremonin inleds vid den norra bryggångens västra sida klockan 10.30.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats